Selecteer uw regio
Please choose a region

Opmerking:

Accepteer onze richtlijnen voor het gebruik van cookies en Google Maps om deze functie te kunnen gebruiken: wij maken op deze website cookies aan om u de informatie zo snel en eenvoudig mogelijk te kunnen tonen. Er worden ook cookies door derden aangemaakt, in het bijzonder door Google (diensten: Google Maps, Google Analytics). Uitgebreide informatie hierover vindt u in onze privacyverklaring. Daarnaast gebruiken wij Google Maps om u winkeliers in de buurt te laten zien en betere zoekfuncties te kunnen aanbieden. Hiervoor worden uw locatie en uw IP-adres doorgegeven aan Google Maps. Geef toestemming voor het gebruik van cookies en Google Maps API om onze website voor de volle omvang te kunnen gebruiken.

Niet op de hoogte van de nieuwste stand van de techniek?

Uw browserversie ondersteunt niet alle functies van onze homepage.
Actualiseer uw browser.

Wij hebben uw toestemming nodig.

Wij gebruiken op deze website cookies, zodat wij u snel en eenvoudig van alle informatie kunnen voorzien. Zie voor uitgebreide informatie hierover ons privacybeleid. U dient het gebruik van cookies en Google Maps te accepteren om onze website volledig te kunnen gebruiken. Wanneer u geen toestemming geeft, worden uitsluitend noodzakelijke alsook veiligheidscookies ingezet. Deze zijn absoluut noodzakelijk voor het gebruik van deze website.

Cookie-instellingen

Hier kunt u uw cookie-instellingen op onze website individueel instellen. Uitgebreide informatie over de afzonderlijke cookies vindt u hieronder en in onze privacyverklaring.

 • Noodzakelijke cookies.

  Op onze website maken wij gebruik van noodzakelijke en veiligheidsrelevante cookies. Dit zijn cookies die worden gebruikt om het gebruik van de website en het surfen op de website sneller of veiliger te maken en verder speciale functies te garanderen, die absoluut noodzakelijk zijn voor de gebruikelijke bezoeken aan de website en voor uw gebruiksgemak tijdens het surfen. Dergelijke cookies zorgen er bijvoorbeeld voor dat formulieren veilig via onze website kunnen worden verstuurd om te voorkomen dat malafide verzoeken in onze systemen terechtkomen; ze slaan het type scherm of de versie van de website op waartoe u toegang hebt gehad, of ze zorgen ervoor dat een gebruiker in verband wordt gebracht met zijn of haar geboekte diensten, bestelgeschiedenis of digitale winkelwagen. De gegevensverwerking wordt uitgevoerd op basis van art. 6, lid 1 b) AVG. Het gebruik van deze cookies is noodzakelijk om de technische en functionele werking van de website te garanderen in overeenkomst met de wettelijke bepalingen en u in staat te stellen een aankoop te doen of gebruik te maken van de andere aanbiedingen op onze website. Opslagduur: De meeste noodzakelijke en veiligheidsscookies worden automatisch gewist nadat de sessie is verlopen, d.w.z. wanneer de browser wordt gesloten. Sommige van deze cookies worden echter bewaard gedurende een periode van twee jaar.

 • Voor een optimale gebruikerservaring.

  Met uw toestemming gebruiken we verschillende cookies om de gebruikerservaring op onze website te optimaliseren. In het bijzonder gebruiken wij cookies om informatie op te slaan over de producten die u eerder hebt bezocht of die u met andere producten hebt vergeleken. Hierdoor kunnen wij u het laatst bekeken product tonen de volgende keer dat u onze website bezoekt. Opslagduur: De meeste cookies die zijn ingesteld voor de optimalisering van de gebruikerservaring worden automatisch gewist nadat de sessie is verlopen, d.w.z. wanneer de browser wordt gesloten. Sommige van deze cookies worden echter bewaard gedurende een periode van twee jaar. De rechtsgrondslag voor het plaatsen van cookies voor een optimale gebruikerservaring is uw toestemming volgens art. 6, lid 1 a) AVG.

 • Voor onze statistiek en verdere ontwikkeling.

  Deze categorie wordt ook wel Analytics genoemd. Activiteiten zoals het tellen van paginabezoeken, laadsnelheid van pagina's, weigeringspercentage en technologieën die worden gebruikt om toegang te krijgen tot onze site zijn opgenomen in deze categorie.

 • Voor marketing en reclame

  Deze cookies kunnen door externe bedrijven worden gebruikt om een basisprofiel van uw interesses te maken en u relevante advertenties op andere websites te tonen. Ze identificeren uw browser en uw apparaat. Als u besluit deze cookies niet toe te staan, wordt u niet gevolgd door onze gerichte advertenties op andere websites.

Het "Nederlandse" kruispunt: "Het werkt – dat is ons motto en succesrecept."

Het scheidt de verkeersstromen van elkaar en maakt knooppunten veiliger voor fietsers en voetgangers. Het concept van het beschermde kruispunt is – niet zo verwonderlijk – afkomstig uit Nederland. Sjors van Duren is senior consultant voor duurzame mobiliteit en expert op het gebied van fietsmobiliteit bij Royal HaskoningDHV, een gerenommeerd Nederlands consultingbedrijf voor duurzame verkeersoplossingen en lid van de Dutch Cycling Embassy. Wij hebben met de planoloog gesproken die wereldwijd wegen verbetert.

Sjors van Duren. Foto: © Flip Franssen

Hallo Sjors – de beschermde kruising krijgt in Duitsland steeds meer aandacht. In de stad Darmstadt in de Duitse deelstaat Hessen moet tot 2024 een verkeersknooppunt tot een "Nederlandse" kruising worden omgebouwd. Een modelproject – waarom duurt dat zo lang?
Ja, het is misschien een modelproject! Als je het "Nederlandse" kruispunt als voorbeeld neemt en het in heel Duitsland wilt uitrollen, is dat een enorme taak. Hierbij botsen twee verschillende filosofieën op elkaar. Het thema verkeer wordt in Nederland via een mix van theorie en pragmatisme aangepakt. Wij hebben simpel gezegd een leerboek vol maatregelen en als een bepaalde maatregel voor een specifieke situatie geschikt lijkt te zijn, proberen wij het doorgaans gewoon uit. Als de oplossing werkt, wordt deze uitgerold. Zo niet, dan stoppen wij ermee. Een soort beredeneerde trial & error.

 

Hoe worden volgens jou in Duitsland dergelijke probleemstellingen aangepakt?
In Duitsland wordt het probleem volgens mij eerst binnen een academische context bekeken. Het probleem moet eerst binnen een testomgeving wetenschappelijk worden onderzocht, daarna wordt een proefproject uitgevoerd dat twee tot drie jaar duurt en pas als precies is vastgelegd wat er zou kunnen gebeuren, wordt het idee verder ontwikkeld. Maar dan kan het ook op grote schaal worden toegepast.

 

En welke aanpak bleek bij verkeersmaatregelen het beste?
Daar kan ik geen eenduidig antwoord op geven. Beide mogelijkheden hebben voordelen. Misschien overwegen bij kleinere projecten veeleer de voordelen van een pragmatische aanpak, bij grote, landelijke projecten die van een academische aanpak. Het is niet makkelijk om je los te maken van een overheersende mentaliteit. Zo is het bij ons in Nederland ook wel eens het geval dat wij een complex vraagstuk te pragmatisch bejegenen en dan moeten bijsturen. In Duitsland is het waarschijnlijk zo dat voor kleinere projecten een academische aanpak wordt gekozen die eigenlijk niet nodig is – en ook dan zal er moeten worden bijgestuurd.

 

Op dat moment begint jouw werk als Nederlandse fietsverkeersexpert – wat is hierbij jouw rol?
(Lacht.) Ik beschouw mezelf overdreven gesteld als de "gekke" Nederlander die alles in de groep kan gooien. Als ik vanuit het Nederlandse perspectief en op basis van mijn ervaring een maatregel voorstel, wordt deze veelal anders geaccepteerd en wordt deze ineens misschien toch weer interessant, ook als die eerder werd verworpen of nog helemaal niet is besproken.

Wat zijn de gevolgen van deze uiteenlopende planningsmentaliteiten als wij naar een eventuele introductie van beschermde kruisingen in Duitsland kijken?
Als ik als academicus een complex project op tafel krijg, dan bekijk ik soortgelijke grote projecten om te leren van de structuur, de gegevens en ervaringen. Dat zou bijvoorbeeld een reeds gerealiseerd project voor het auto- of treinverkeer kunnen zijn. Hier zijn de factoren echter vaak duidelijker of makkelijker te berekenen – bijvoorbeeld het aantal verkeersdeelnemers, welke wegen zij kiezen, welke snelheden er worden bereikt of wat het effect is op beschermde natuurgebieden. De meeste fietsprojecten zijn echter geen grote projecten en daarom zijn hierover maar zelden gegevens beschikbaar.

 

Hoe ziet dat er bij planningen binnen het stadsverkeer uit?
Hier gelden heel andere voorwaarden. De factoren zijn zachter en er komen verschillende mobiliteitsvormen in alle mogelijke combinaties bij elkaar – voetgangers, fiets- en transportfietsverkeer, elektrische steps, auto's, trams of bussen. Hier is een stapsgewijze, pragmatische aanpak eventueel veelbelovender dan de academische die je bijvoorbeeld voor de aanleg van een snelweg zou gebruiken.

 

Is een pragmatische omzetting ook sneller realiseerbaar?
Nee, niet per se. Het omzetten van complexe verkeersmaatregelen duurt overal lang – ook in Nederland. Als wij een beschermde kruising bouwen, kan het ook wel tien jaar of langer duren, voordat alle vereiste maatregelen stapsgewijs bouwkundig zijn omgezet. Voor dergelijke projecten zijn planologisch enthousiasme en capaciteit vereist, het noodzakelijke budget moet beschikbaar zijn en er is politieke wil nodig.
Verbeteringen kunnen meestal al met weinig moeite worden gerealiseerd. Bijvoorbeeld doordat rijbaanmarkeringen en de instelling van stoplichten op de daadwerkelijke situatie worden aangepast en rijbanen van elkaar worden gescheiden. Een mooi voorbeeld zijn de talloze pop-up-bikelanes die tijdens de eerste corona-lockdowns in veel steden overal ter wereld provisorisch ontstonden.

 

Als je als deskundig adviseur voor een project wordt gevraagd, wat zijn dan je taken?
Ik ben van huis uit planoloog en bekijk de infrastructuur in zijn geheel en de verschillende belangengroepen. Ik ga met de betrokkenen samen zitten om de wensen en verwachtingen te bespreken. Daarna spreek ik de planologen die verantwoordelijk zijn voor de uitvoering, bijvoorbeeld voor een heel concrete kruising.

 

En hieruit ontstaat een plan ...
Precies – in Nederland noemen wij dat "gevestigde belangen". Dat wil zeggen dat een plan de behoeften van de betrokken groepen op een bepaald moment weerspiegelt. Het plan kan vandaag heel goed zijn, maar over een paar jaar past het misschien niet meer bij de veranderde behoeften. In principe geldt: als ik er niet in slaag om de tegenstanders van mijn plan te overtuigen, wordt het gewoonweg niet gerealiseerd. Daarom moet je er in het begin goed over nadenken wie allemaal betrokken zou kunnen zijn en iedereen rond de tafel krijgen.

 

Kun je een voorbeeld noemen waar via communicatie een belangrijk project toch nog kon worden uitgevoerd?
Wij hebben een fietssnelweg in Beuningen in de buurt van Nijmegen gepland. Belangengemeenschappen rond een basisschool waren in eerste instantie tegen. Snelle fietsers en de weg naar school voor de kinderen pasten volgens hen niet samen – en dat is begrijpelijk. Wij zijn het gesprek met hen aangegaan om achter de bedenkingen te komen. Er werd gevreesd dat de plek waar ouders hun kinderen voor de school uitzwaaien, te krap zou worden. De wensen voor voldoende ruimte tussen fietspad en school werden in het plan opgenomen en zo kon dit stuk van de fietssnelweg worden aangelegd.

Op een ander punt zou het fietspad over een brug gaan en heel dicht langs de tuinen van bestaande huizen lopen. Dat wilden wederom de bewoners niet die dachten dat hierdoor hun rust en privacy in gevaar zouden komen. In overleg met de gemeente werden hagen ter bescherming tegen inkijk geplant en zo kon uiteindelijk ook dit deel worden gebouwd.

 

Hartelijk dank voor het gesprek, Sjors!

 • Over Sjors van Duren

  Sjors van Duren is ruimtelijk planner en adviseur duurzame mobiliteit bij Royal HaskoningDHV in Amersfoort. Als expert in fietsmobiliteit heeft hij sinds 2008 de leiding over tal van fietsprojecten in Nederland, maar ook in Duitsland en andere landen. De deskundige is ook actief in andere projecten via de Dutch Cycling Embassy.

Conventionele vs. beveiligde oversteek