Selecteer uw regio
Please choose a region

Opmerking:

Accepteer onze richtlijnen voor het gebruik van cookies en Google Maps om deze functie te kunnen gebruiken: wij maken op deze website cookies aan om u de informatie zo snel en eenvoudig mogelijk te kunnen tonen. Er worden ook cookies door derden aangemaakt, in het bijzonder door Google (diensten: Google Maps, Google Analytics). Uitgebreide informatie hierover vindt u in onze privacyverklaring. Daarnaast gebruiken wij Google Maps om u winkeliers in de buurt te laten zien en betere zoekfuncties te kunnen aanbieden. Hiervoor worden uw locatie en uw IP-adres doorgegeven aan Google Maps. Geef toestemming voor het gebruik van cookies en Google Maps API om onze website voor de volle omvang te kunnen gebruiken.

Niet op de hoogte van de nieuwste stand van de techniek?

Uw browserversie ondersteunt niet alle functies van onze homepage.
Actualiseer uw browser.

Opmerking: Wij maken op deze website cookies aan om u de informatie zo snel en eenvoudig mogelijk te kunnen tonen. Er worden ook cookies door derden aangemaakt, in het bijzonder door Google (diensten: Google Maps, Google Analytics). Uitgebreide informatie hierover vindt u in onze privacyverklaring. Daarnaast gebruiken wij Google Maps om u winkeliers in de buurt te laten zien en betere zoekfuncties te kunnen aanbieden. Hiervoor worden uw locatie en uw IP-adres doorgegeven aan Google Maps. Geef toestemming voor het gebruik van cookies en Google Maps API om onze website in zijn volle omvang te kunnen gebruiken. Meer te weten komen
Ok

De toekomst van de mobiliteit - een maatschappelijke uitdaging

door Heiko Müller

De vraag wat de toekomst voor de mobiliteit zal brengen, houdt veel mensen bezig - politici, economen, wetenschappers, stadsplanners, autoproducenten, fietsfabrikanten, sharing-aanbieders. En zo kunnen we nog wel even doorgaan. Minstens net zo uiteenlopend zijn de belangen die daarmee gemoeid zijn.

Heiko Müller

Mobiliteit is een van de bepalende factoren voor de positieve ontwikkeling van moderne maatschappijen. In de laatste decennia zijn de lasten die door ons mobiele leven zijn ontstaan echter steeds zwaarder geworden. Globalisering en verstedelijking veroorzaken steeds meer verkeersproblemen in de binnensteden, evenals sterke fijnstofvervuiling door uitlaatgassen. Heeft een dergelijke mobiliteit wel toekomst? Mobiliteit is toekomstbestendig wanneer deze duurzaam, emissievrij en vooral NOx-reducerend is, en de mens in zijn leefomgeving centraal stelt. Dat gebeurt niet automatisch, maar vooral door nieuwe infrastructurele planning die de mensen helpt de zaken anders te zien. De fiets heeft daarbij altijd al een centrale rol gespeeld. Dat dit ook in de toekomst zo zal zijn, tonen talrijke voorbeelden nu al aan. Een veelzeggend voorbeeld is Kopenhagen - met een aandeel van meer dan 60 procent fietsers de meest fietsvriendelijke stad ter wereld. Aan Kopenhagen kunnen we een voorbeeld nemen als het gaat om rekening houden met de behoeften van mensen bij planningen. Het doel van alle concepten moet altijd een veilige verplaatsing van de mens in de stad zijn. Een vereiste daarvoor is dat iedere verkeersdeelnemer zijn eigen ruimte heeft en zich daardoor veilig en snel door de stad kan bewegen.

Meer ruimte voor nieuwe mobiliteitsoplossingen in de stad is slechts een van de vele bouwstenen om een maatschappelijke verandering te realiseren. Ook concepten zoals duurzame bike-sharing-projecten kunnen bijdragen aan het verminderen van autoverkeer in de stedelijke ruimte. Een vlaggenschipproject dat de steden van veel autoverkeer bevrijdt en zo de leefkwaliteit in de binnenstad verbetert, is te vinden in Zwitserland. De Zwitserse aanbieder carvelo2go heeft een huursysteem voor e-cargo-bikes in het leven geroepen en zal vóór eind 2019 een e-cargo-bikevloot van meer dan 300 Riese & Müller Packster 60-modellen op de weg hebben. Het systeem werkt bovendien heel eenvoudig. De gebruikers registreren zichzelf via de website van carvelo2go en kunnen daar ook direct een e-bike boeken voor een zelf te bepalen periode. De e-cargo-bike kan dan bij de dichtstbijzijnde bakker, een café of ook bij deelnemende winkeliers worden afgehaald en voor boodschappen, goederentransport of een gezinsuitje naar een meer of een park worden gebruikt. De Zwitserse automobielclub TCS, wiens mobiliteitsacademie streeft naar de stimulering en ontwikkeling van toekomstgerichte en duurzame mobiliteitsvormen, is een van de supporters van het sharing-initiatief. Concepten als carvelo2go ontlasten de steden aantoonbaar, omdat ze een echt alternatief voor de auto vormen. Minder autoritten zorgen voor een beter klimaat, minder files en minder parkeerproblemen. Bij Riese & Müller willen wij actief bijdragen aan de ontwikkeling van nieuwe en duurzame mobiliteitsconcepten voor stedelijke behoeften, waarin de e-bike een centrale rol speelt en de auto grotendeels overbodig is.

Ook bedrijven kunnen bijdragen aan de stimulering van een nieuwe en duurzame mobiliteit. Onderzoeken tonen aan dat werknemers die met de fiets naar hun werk komen, aanzienlijk minder vaak ziek zijn dan collega's die met andere vervoersmiddelen reizen. Met behulp van verschillende programma's kunnen bedrijven het hun medewerkers op een relatief eenvoudige manier gemakkelijker maken om voor een e-bike te kiezen. Bij Riese & Müller hebben we al lang geleden een dergelijke aanbieding voor onze werknemers ingevoerd. Al na korte tijd konden wij vaststellen dat veel van hen de tweede auto van het gezin vervingen door een e-cargo-bike. Door het gebruik neemt het drukke verkeer in steden duidelijk af en daardoor wordt de CO2-belasting aanzienlijk lager. Bedrijven kunnen hun werknemers door verschillende programma's gemakkelijk toegang tot e-bikes verschaffen. Zo kunnen ze tegelijkertijd iets voor de gezondheid van hun medewerkers doen en het verkeersvolume duidelijk verlagen. De e-bike biedt daarbij in het bijzonder het voordeel dat ook langere afstanden van en naar het werk zonder stress en comfortabel kunnen worden afgelegd. Verandering is dus niet alleen de verantwoordelijkheid van de politiek. Maar de politiek moet wel goede randvoorwaarden creëren en daarmee de samenleving stimuleren om dingen anders te bekijken. Hierbij is de reeds eerder genoemde aanleg van een betere en veilige verkeersinfrastructuur voor fietsers essentieel.