Selecteer uw regio
Please choose a region

Opmerking:

Accepteer onze richtlijnen voor het gebruik van cookies en Google Maps om deze functie te kunnen gebruiken: wij maken op deze website cookies aan om u de informatie zo snel en eenvoudig mogelijk te kunnen tonen. Er worden ook cookies door derden aangemaakt, in het bijzonder door Google (diensten: Google Maps, Google Analytics). Uitgebreide informatie hierover vindt u in onze privacyverklaring. Daarnaast gebruiken wij Google Maps om u winkeliers in de buurt te laten zien en betere zoekfuncties te kunnen aanbieden. Hiervoor worden uw locatie en uw IP-adres doorgegeven aan Google Maps. Geef toestemming voor het gebruik van cookies en Google Maps API om onze website voor de volle omvang te kunnen gebruiken.

Niet op de hoogte van de nieuwste stand van de techniek?

Uw browserversie ondersteunt niet alle functies van onze homepage.
Actualiseer uw browser.

Wij hebben uw toestemming nodig.

Wij gebruiken op deze website cookies, zodat wij u snel en eenvoudig van alle informatie kunnen voorzien. Zie voor uitgebreide informatie hierover ons privacybeleid. U dient het gebruik van cookies en Google Maps te accepteren om onze website volledig te kunnen gebruiken. Wanneer u geen toestemming geeft, worden uitsluitend noodzakelijke alsook veiligheidscookies ingezet. Deze zijn absoluut noodzakelijk voor het gebruik van deze website.

Cookie-instellingen

Hier kunt u uw cookie-instellingen op onze website individueel instellen. Uitgebreide informatie over de afzonderlijke cookies vindt u hieronder en in onze privacyverklaring.

 • Noodzakelijke cookies.

  Wanneer u onze website bezoekt, slaan wij automatisch uw taalinstellingen op om de pagina in uw voorkeurstaal weer te geven. Als u actief tussen land en taal wisselt, wordt ook deze instelling overgenomen. Bovendien worden gekoppelde gegevens die bijvoorbeeld voor het 'My Bike'-gedeelte nodig zijn, websiteoverkoepelend voor de gebruikersherkenning opgeslagen. Hetzelfde geldt voor de informatie of cookies door u worden toegestaan. Als u dat niet wilt, worden deze niet opgeslagen. Zonder deze cookies kunt u onze website echter niet gebruiken.

 • Voor uw veiligheid.

  Om een veilige verzending van formulieren zoals het contactformulier of de registratie te kunnen waarborgen, maken wij gebruik van een zogenoemd csrftoken ter bescherming tegen CSRF-aanvallen (Cross-Site-Request-Forgery). Veiligheidsrelevant is ook de inzet van de cookie "__cfduid". Deze cookie dient voor de identificatie van bezoekers bij gebruik van een gezamenlijk IP-adres en de bevestiging dat het bezoek afkomstig is van een bekend apparaat, ook als u onze website via een mogelijk onveilig netwerk (bijv. op openbare plekken) opvraagt.

 • Voor een optimale gebruikerservaring.

  Om ervoor te zorgen dat wij u bij het zoeken naar een dealer snel kunnen helpen, slaan wij via de cookies uw postcode of andere locatiegegevens (in de vorm van IP-adressen) op, zodat wij de dichtstbijgelegen dealer in uw stad of uw omgeving kunnen aangeven. Bovendien slaan wij via een cookie de bike op die u het laatst hebt bekeken, zodat wij deze bike bij een volgende keer dat u de pagina opvraagt, kunnen weergeven.

 • Voor onze statistiek en verdere ontwikkeling.

  Op onze website worden cookies van derden gebruikt, met name van Google. Wij maken gebruik van Google Analytics om statistische gegevens te verzamelen. Hiervoor wordt een eenduidige ID geregistreerd via welke het gebruikersgedrag op onze website (bezoeksaantallen, verblijfsduur enz.) wordt opgeslagen. Vereist is ook de toestemming voor de deactivering van de Google-tracking voor de betreffende tracking-ID. Bovendien leveren de cookies een bijdrage aan de optimalisatie van de prestaties van de website.

 • Google Maps.

  Om u bij het zoeken naar een dealer zo snel mogelijk van dienst te kunnen zijn en om geografische informatie weer te geven, maken wij gebruik van Google Maps. Via de cookies worden uw locatiegegevens in de vorm van IP-adres, apparaat-ID en locatie van uw gebruikte eindapparaat opgeslagen. Hierdoor kunnen wij de resultaten voor uw stad en omgeving meteen tonen. Hiervoor is uw toestemming voor het gebruik van Google Maps vereist.

Mobility Report 2022: een nieuwe inrichting van de openbare ruimte – ten behoeve van de mens.

Een leefbare stad en duurzame mobiliteit zijn twee kanten van een medaille. Het zijn misschien wel de belangrijkste locatiefactoren van een op kennis gebaseerde samenleving. Hiervoor moeten we echter opnieuw naar de openbare ruimte kijken en deze anders gaan verdelen. Een samenvatting van het Mobility Report 2022 als gastbijdrage van Dr. Stefan Carsten.

Dr. Stefan Carsten. © Fotostudio Kamenar

Wat is "de openbare ruimte"?
Parken en groenvoorzieningen. Natuurlijk. Voetgangerszones, trottoirs. Vanzelfsprekend. Maar dus ook de wegen. Tot wel 60 procent van de openbare ruimte wordt door auto's gebruikt, of ze nu rijden of stilstaan. Wegen zijn de vertegenwoordigers van een industriële maatschappij. Ze werden gebouwd om de industrie van arbeidskrachten en grondstoffen te voorzien. 60 jaar geleden. Sindsdien is alles veranderd, alleen de openbare wegen niet. Het einde van de verbrandingsmotor en het begin van de elektromobiliteit (E-Volution) zijn tegelijkertijd een finale bevestiging van een op kennis gebaseerde samenleving die niet het productieregime van de industriële spelers (wat betreft producten en logistiek) centraal stelt, maar de mens (wat betreft mobiliteit en diensten).

Een nieuwe kijk op steden en de openbare ruimte
Dat betekent ook: tankstations zoals wij ze kennen, zullen verdwijnen (Energy Places). In plaats daarvan zullen mobiliteitsstations, snellaadpalen of cultuurprojecten op deze locaties verrijzen. En wie niet meebeweegt, zal wellicht als museumdirecteur van de fossiele wereld eindigen. Wijken worden schoner en stiller, snelheden worden automatisch gereguleerd en gecontroleerd en het aanbod van de micromobiliteit wordt alleen daar gebruikt waar het echt nodig is (Neofencing).

 

De fiets voor het dagelijks leven
Tegelijkertijd worden bijna elke dag nieuwe concepten van de fietsbranche in de praktijk getest (Xycles). Individualiteit en flexibiliteit staan centraal. Binnen de context van nieuwe stedenbouwkundige infrastructuurpraktijken veranderen zij momenteel in een statussymbool: duurzaam, gezond en veilig. En dankzij de elektrische motor wordt voor het woon-werkverkeer niet meer uitsluitend voor de auto gekozen. Hiervoor wordt overal nieuwe ruimte en worden nieuwe verbindingen voor een actieve mobiliteit gecreëerd. En de toekomstige ontwikkelingen zijn fenomenaal: voor 2030 rekenen experts met een verkoop van rond 2 miljoen cargo-bikes in Europa.

 

Buiten de stadsgrenzen kijken
Ook door de onafscheidelijke symbiose van mobiliteit en immobiliteit wordt een nieuwe geïntegreerde ruimte geschapen (Frontdoor Mobility) – niet alleen binnen een stedelijke context en in buitenwijken, maar ook in landelijke gebieden (Connecting the Countryside). Meer dan 80 procent van de wegen begint en eindigt voor de eigen huisdeur en hiervoor is veel meer nodig dan alleen een parkeerplek voor de deur. Steeds meer spelers gaan deze uitdaging aan en bieden flexibele mobiliteitsconcepten in ruimten die hiervoor in de traditionele zin niet geschikt zijn. De landelijke gebieden mobiliseren zich – eindelijk. On-demand ride-pooling blijkt een tovermiddel voor een modern openbaar vervoer. Zowel met chauffeurs alsook autonome voertuigen.

 

Diversiteit als voorwaarde
De in de jaren 50 ontstane zogenoemde "gender mobility gap" bepaalt tot op de dag van vandaag de mobiliteit van mannen en vrouwen. Met name in steden betekent mobiliteit ook in de 21e eeuw nog maar al te vaak: mobiliteit van mannen en voor mannen. Maar de tijden veranderen: vrouwen ontwikkelen zich in toenemende mate tot ontwerpers van een integrale mobiliteit die inzet op inclusie, duurzaamheid en een echte openbare ruimte, waarbij niet de behoeften van de helft van de bevolking worden genegeerd. Diversiteit is de voorwaarde voor de ontwikkeling van duurzame producten en diensten die een echt voordeel bieden. De focus op vrouwelijke mobiliteitspatronen maakt duidelijk dat deze verandering vooral voor sharing-concepten nieuwe ideeën vereist om het dagelijks leven van zeer mobiele vrouwen te vergemakkelijken.

 • Over Dr. Stefan Carsten

  Dr. Stefan Carsten is met hart en ziel toekomst- en mobiliteitsonderzoeker. Al meer dan 20 jaar houdt hij zich als stadsgeograaf bezig met de toekomst van de mobiliteit. In zijn functie als toekomst- en mobiliteitsonderzoeker adviseert en ondersteunt hij bedrijven, instellingen en organisaties – onder andere als lid van de commissie van deskundigen van het Duitse Ministerie van Verkeer voor strategische richtlijnen voor het openbaar vervoer.

 • Over het Mobility Report

  Het Mobility Report 2022 (in het Duits) is bedoeld voor alle mensen en organisaties die zich bezighouden met de toekomst van de mobiliteit en biedt belangrijke impulsen en aanbevelingen voor vertegenwoordigers van de mobiliteitsbranche.

  Het rapport behandelt met name de branche-insight Automotive Reset en de hoofdthema's E-Volution en Femobility. De analysen worden onderbouwd door talloze best practices en uitgebreide cijfers, gegevens en feiten. Het rapport wordt gecompleteerd door de belangrijkste trendvoorspellingen voor de toekomst van de mobiliteit.