Selecteer uw regio
Please choose a region

Opmerking:

Accepteer onze richtlijnen voor het gebruik van cookies en Google Maps om deze functie te kunnen gebruiken: wij maken op deze website cookies aan om u de informatie zo snel en eenvoudig mogelijk te kunnen tonen. Er worden ook cookies door derden aangemaakt, in het bijzonder door Google (diensten: Google Maps, Google Analytics). Uitgebreide informatie hierover vindt u in onze privacyverklaring. Daarnaast gebruiken wij Google Maps om u winkeliers in de buurt te laten zien en betere zoekfuncties te kunnen aanbieden. Hiervoor worden uw locatie en uw IP-adres doorgegeven aan Google Maps. Geef toestemming voor het gebruik van cookies en Google Maps API om onze website voor de volle omvang te kunnen gebruiken.

Niet op de hoogte van de nieuwste stand van de techniek?

Uw browserversie ondersteunt niet alle functies van onze homepage.
Actualiseer uw browser.

Opmerking: Wij maken op deze website cookies aan om u de informatie zo snel en eenvoudig mogelijk te kunnen tonen. Er worden ook cookies door derden aangemaakt, in het bijzonder door Google (diensten: Google Maps, Google Analytics). Uitgebreide informatie hierover vindt u in onze privacyverklaring. Daarnaast gebruiken wij Google Maps om u winkeliers in de buurt te laten zien en betere zoekfuncties te kunnen aanbieden. Hiervoor worden uw locatie en uw IP-adres doorgegeven aan Google Maps. Geef toestemming voor het gebruik van cookies en Google Maps API om onze website in zijn volle omvang te kunnen gebruiken. Meer te weten komen
Ok

Privacyverklaring

Hartelijk bedankt voor uw interesse in onze homepage en ons bedrijf. Wij zijn niet verantwoordelijkheid voor externe links naar inhoud van derden, ondanks een zorgvuldige controle van deze inhoud. Wij gaan zeer zorgvuldig om met de bescherming van de persoonlijke gegevens die wij ontvangen, verwerken en gebruiken naar aanleiding van uw bezoek aan onze homepage. Uw gegevens worden beschermd in het kader van de geldende wettelijke voorschriften. Hieronder vindt u informatie over welke gegevens tijdens uw bezoek aan de homepage worden verkregen en hoe deze worden gebruikt:

A.    Bevoegde instantie met betrekking tot de gegevensverwerking

Wij,  

Riese & Müller GmbH
Feldstraße 16
64331 Weiterstadt
Telefoon: 0049 6151/36686-0
Fax: 0049 6151/36686-20
E-mail: [email protected]

zijn verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens in het kader van onze website, in overeenstemming met de voorschriften van de algemene verordening gegevensbescherming (AVGB).
Met deze privacyverklaring willen wij u op de hoogte stellen van de manier waarop wij uw persoonsgegevens verwerken, alsook de omvang en de doelstellingen van de verwerking van uw persoonsgegevens, (hierna “Gegevens”).

B.    Gegevensgebruik, verwerkingsdoeleinden en rechtsgrondslagen

Wanneer u contact met onze diensten opneemt, onze diensten gebruikt (bv. om zich aan te melden voor onze newsletter) en onze website bezoekt, verwerken wij gegevens. Wij gebruiken en verwerken uitsluitend de persoonsgegevens die u ons ter beschikking hebt gesteld, hetzij door uw toestemming of door onze contractuele verplichting te vervullen. Daarnaast verwerken wij gegevens om onze gerechtvaardigde belangen te vrijwaren.

De verwerking van uw gegevens kan ook door andere afdelingen binnen Riese & Müller GmbH worden uitgevoerd. In sommige gevallen maken we ook gebruik van externe dienstverleners voor de verwerking. Deze zijn zorgvuldig geselecteerd en in opdracht van ons gemaakt, zijn gebonden aan onze instructies en worden regelmatig gecontroleerd.
De specifieke verwerkingsdoeleinden, de betrokken gegevens en juridische grondslag van de gegevensverwerking zijn in de volgende lijst opgenoemd.

a) Bezoek aan website

Wij rapporteren uw bezoek aan onze website. Daarbij worden de volgende gegevens verwerkt: naam van de opgeroepen website, datum en tijd van de oproep, hoeveelheid uitgewisselde gegevens, browsertype en -versie, het door u gebruikte besturingssysteem, de referrer-URL (eerder bezochte pagina), uw IP-adres en de aanvragende provider. Deze gegevens slaan wij op basis van onze gerechtvaardigde belangen in de zin van art. 6, par. 1 f) AVGB op. 

b) Contact opnemen

Als u via een van onze contactformulieren of per e-mail met ons contact opneemt, worden uw gegeven uitsluitend verwerkt met het oog op de bewerking en afhandeling van uw vraag. De betrokken gegevens zijn: uw e-mailadres, voornaam, onderwerp, bericht en andere door u optioneel ingevulde gegevens. Deze gegevens worden door ons verwerkt op basis van uw toestemming in overeenstemming met art. 6, par. 1 a) AVGB.

c) Registratie van een fiets

Indien u een fiets na aankoop bij ons registreert, worden uw gegevens bij ons opgeslagen om te kunnen voldoen aan eventuele garantieverplichtingen. Vanaf 01-09-2018 worden deze gegevens gekoppeld aan een account, waarvoor u zelf een wachtwoord aanmaakt. Zo kunt u uw gegevens op een later tijdstip inzien, aanpassen en wissen. Deze gegevens zijn: uw e-mailadres, naam, voornaam, onderwerp, bericht evenals andere, door u optioneel ingevoerde gegevens. In geval van garantieregistratie worden eveneens uw gegevens met betrekking tot uw adres, dealer, framenummer, serienummer, aankoopdatum en aankoopprijs opgeslagen. Deze gegevens worden door ons op basis van uw toestemming conform Art. 6 par. 1 a) AVGB verwerkt.

d) Persdistributielijst

Om persinformatie via e-mail te ontvangen kunt u zich bij onze persdistributielijst aanmelden. Met uw aanmelding bij de persdistributielijst gebruiken wij de door u ingevoerde gegevens. De betrokken gegevens zijn: uw e-mailadres, naam, voornaam en redactie en andere optioneel door u ingevoerde gegevens.
De opname op de persdistributielijst gebeurt uitsluitend op grond van uw voorafgaande toestemming in overeenstemming met art. 6, par. 1 a) AVGB

e) Newsletter

Om publicitaire informatie, bv. over onze producten en bijzonder acties, via e-mail te ontvangen, kunt u zich op onze newsletter abonneren. Met uw aanmelding voor onze newsletter gebruiken wij de door u ingevoerde gegevens. De betrokken gegevens zijn: uw e-mailadres, naam, voornaam en de optioneel door u ingevoerde gegevens.

 

Gegevens aan derden en derde landen overmaken

Berichten worden verzonden via de dienst MailChimp van Rocket Science Group LLC, 675 Ponce De Leon Ave NE #5000, Atlanta, GA 30308, met zetel in de VS. Uw e-mailadres, naam en voornaam en andere optioneel door u ingevoerde gegevens worden op de servers van MailChimp in de VS opgeslagen. MailChimp gebruikt deze informatie om de newsletter in onze opdracht te verzenden en analyseren. Daarnaast kan MailChamp deze gegevens gebruiken voor het optimaliseren of verbeteren van de eigen service, bv. voor de technische optimalisering van de verzending en weergave van de newsletter of om te bepalen uit welke landen de ontvangers komen. MailChimp gebruikt uw gegevens echter niet om u zelf aan te schrijven of aan derden door te geven.

Meer informatie met betrekking tot de privacybescherming vindt u op https://mailchimp.com/legal/privacy/. Om het niveau van Europese privacybescherming aan te houden heeft “The Rocket Science Group LLC d/b/a MailChimp” het Privacy-Shield-akkoord gecertificeerd: https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt0000000TO6hAAG&status=Active.

De verzending van de newsletter gebeurt uitsluitend op basis van uw voorafgaande toestemming in overeenstemming met art. 6, par. 1 a) AVGB. Bij aanmelding verzoeken wij om toestemming. Als u jonger bent dan 16 jaar, is voor de registratie voor de nieuwsbrief de toestemming van uw wettelijke voogd vereist.
Het aanmelden voor de newsletter gebeurt volgens de zgn. Double-Opt-In-procedure. Om misbruik te voorkomen, sturen wij u nadat u zich heeft aangemeld, een e-mail waarin wij u om de bevestiging van uw aanmelding vragen. Om het aanmeldproces in overeenstemming met de wettelijke vereisten te kunnen bewijzen, wordt uw aanmelding voor de newsletter gerapporteerd. Hiertoe behoort zowel het opslaan van het tijdstip van de aanmelding en bevestiging, als ook het IP-adres. Wijzigingen worden daarbij door de door ons gebruikte dienstverlener voor de newsletter gerapporteerd.
U kunt uw toestemming voor de ontvangst van een newsletter via e-mail op elk moment herroepen. Aan het einde van elke newsletter bevindt zich daartoe een herroepingslink. Als u zich bij onze newsletter hebt aangemeld en uw wilt deze aanmelding herroepen, worden uw persoonsgegevens gewist.

f) Zoeken naar handelaars

Bij de weergave van het zoeken naar handelaars gebruiken wij advertenties van Google. Hiervoor wordt Google Maps JavaScript API v3 gebruikt. Bij de weergave en bij het verzenden van een zoekopdracht worden gegevens, met inbegrip van uw IP-adres en uw locatie aan een server van Google in de VS overgemaakt en daar opgeslagen.
Wij hebben echter een oplossing geïmplementeerd die voor de overdracht van gegevens uw toestemming vereist. Deze vindt u onderaan de pagina of in het zoeken naar handelaars zelf. Dit betekent dat de bovengenoemde gegevens pas na toestemming naar de servers van Google worden verzonden en de overeenkomstige gegevens (inclusief kaartenweergaves) van daaruit worden geladen. Hierdoor worden alleen gegevens overgedragen wanneer u het zoeken naar handelaars ook wilt gebruiken. Indien niet, kunt u zoeken naar pagina’s om op een andere weg een handelaar te vinden. De weergave gebeurt op basis van uw voorafgaande toestemming in overeenstemming met art. 6, par. 1 a) AVGB.
Meer informatie over hoe Google de gegevens gebruikt en eventueel doorgeeft, vindt u in de privacyverklaring van Google op de volgende link: https://www.google.com/policies/privacy/.

g) Verwerking van sollicitaties

Persoonsgegevens die u ons in het kader van een sollicitatie ter beschikking stelt, worden door ons uitsluitend in het kader van de bijhorende sollicitatieprocedure verwerkt. Wij geven uw gegevens in dit verband niet aan derden door.
De gegevens worden slechts opgeslagen tot de sollicitatieprocedure is voltooid. Bij een onsuccesvolle sollicitatie worden de gegevens gewist, bij een succesvolle sollicitatie worden de gegevens in uw persoonlijk dossier opgenomen. Wij wijzen er echter op dat, ongeacht de geldende bepalingen, de sollicitatiedocumenten gedurende drie maanden worden bewaard. De verwerking is nodig om precontractuele maatregelen in overeenstemming met art. 6 1 b) AVGB uit te voeren.

h) Websiteanalyse

Voor de analyse van het gebruikersgedrag op onze website, de optimalisering van ons online-aanbod, maar ook om inhoud en advertenties te personaliseren gebruiken wij bepaalde cookies die uw IP-adres opslaan. De gegevensverwerking gebeurt daarbij op basis van onze gerechtvaardigde belangen in overeenstemming met art. 6 1 f) AVGB. Neem hiertoe ook paragraaf C. c) van Google Analytics in acht.
 

Overdracht van uw gegevens aan derden en derde landen 
In het kader van websiteanalyse gebruiker wij Google Analytics, een websiteanalysedienst van Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA (“Google”). Google gebruikt hierbij servers die in de VS staan. 
De EU-commissie heeft in een adequaatheidsbesluit, het EU-US Privacy Shield gecertificeerd dat het gegevensbeschermingsniveau van deze landen identiek is aan dat van de EU. Er bestaat een certificering voor de door ons gebruikte dienstverlener Google. Informatie hierover vindt u hier: https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt000000001L5AAI&status=Active 

Zie hiervoor ook hoofdstuk C.

C.    Gebruik van cookies  

a)    Algemeen

Om het bezoek van onze website aantrekkelijk vorm te geven en het gebruik van bepaalde functies mogelijk te maken, gebruiken wij op verschillende pagina’s zogenaamde cookies. Hierbij gaat het om kleine tekstbestanden die op het eindapparaat worden opgeslagen. Enkele van de door ons gebruikte cookies worden na het einde van de browsersessie, i.e. na het afsluiten van uw browser, opnieuw gewist (zgn. sessiecookies). Andere cookies blijven op uw eindapparaat en maken het ons of onze partnerondernemingen mogelijk, uw browser bij het volgende bezoek opnieuw te herkennen (persistente cookies).
Concreet worden de volgende cookies bij ons gebruikt. Voor zover de gebruiker deze niet verwijdert, blijft de cookie opgeslagen zolang het gebruikt wordt voor het doel (zie tabel). Hierna wordt het binnen (zie tabel) automatisch gewist.

Nam van de cookie Einddatum Beschrijving
csrftoken 364 dagen Dient om veiligheid bij het verzenden van de formulieren te bieden.
lang 364 dagen De cookie slaat uw taalinstellingen op.
r-m.accepted_market 364 dagen Wanneer iemand actief van land / taal wisselt (via de language chooser), wordt deze keuze opgeslagen als afkorting voor taal en land (bv. en-dk).
rm.city 364 dagen Deze cookie bewaart de (vermoedelijke) stad waarin de gebruik(st)er zich bevindt (bepaald via Google Maps, voor zover toestemming is gegeven).
rm.city_next1-3 364 dagen De cookie slaat op of u de overdracht van locatiebestanden aan ons hebt geactiveerd, de drie steden met de dichtstbijgelegen handelaars. De cookie dient om in de dialoogmodule voorstellen voor de dichtstbijgelegen handelaars te doen.
rm.cookies_accepted 364 dagen Deze cookie slaat het gegeven op of cookies door de gebruiker toegestaan zijn. Zonder toestemming wordt deze cookie ook niet aangemaakt.
rm.maps_api_accepted 364 dagen De cookie slaat de informatie op of u hebt toegestemd met het gebruik van Google Maps om te zoeken naar handelaars.
rm.latlong 364 dagen De cookie slaat uw laatste locatieoverdracht op. Hierbij wordt uw werkelijke geolocatie niet geregistreerd. Als bijvoorbeeld naar een dealer in een andere stad wordt gezocht, wordt deze stad als locatie opgeslagen.
r-m.precision-layer 364 dagen De cookie slaat de laatstbekeken bike op en dient om u deze bike bij het volgende bezoek op de startpagina te kunnen weergeven.
_ga 2 jaren Dient om gebruikers te onderscheiden.
_gid 24 uur Dient om gebruikers te onderscheiden.
_gat 1 minuut Dient om het aantal verzoeken te regelen. Indien Google Analytics via Google Tag Manager wordt gebruikt, krijgt deze cookie de naam _dc_gtm_.
_gat_globalTracker 31.12.2099 Dient om het aantal verzoeken voor het wereldwijde Google Analytics-bestand te regelen.
ga-disable-UA-(tracking-ID) 31.12.2099 Deactiveert Google Tracking voor de desbetreffende tracking-ID's (zie Variabele [tracking-ID]).

U kunt alle op uw computer opgeslagen cookies wissen en de meeste browser zo instellen dat het opslaan van cookies wordt voorkomen. Hoe u dat doet, vindt u bv. hier: www.allaboutcookies.org 
In dit geval moet u mogelijks enkele instellingen bij elk bezoek aan een pagina manueel uitvoeren en rekening houden met het feit dat sommige functies beperkt worden.
Wij gebruiken cookies om inhoud en advertenties te personaliseren en de toegang tot onze website te analyseren. Bovendien geven wij informatie over uw gebruik van onze website aan onze partners door voor sociale media, reclame en analyse. Details vindt u op: https://policies.google.com/technologies/partner-sites?hl=nl.

Bovendien worden door het gebruik van onze website eventueel nog andere, zogenaamde third-party cookies aangemaakt, bijvoorbeeld door het gebruik van Google Maps of Google Analytics. Wij hebben geen invloed op het aanmaken van de cookies, noch op de werking of inhoud ervan.

Bekijk ook het volgende hoofdstuk (C.b) voor het gebruik van Google reclametools:

b)   Google advertentietools

Deze website gebruikt de hierna opgenoemde webanalysediensten van Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA (“Google”). Hierbij geven wij gegevens aan Google door. Neem daarom de voorschriften voor het gebruik van gegevens van Google in het Google-partnernetwerk in acht op:
https://policies.google.com/technologies/partner-sites?hl=nl
of
www.google.com/privacy_ads.html 

c)    Google Analytics

Google Analytics gebruikt zgn. “cookies”, tekstbestanden die op uw computer worden opgeslagen en een analyse van uw gebruik van de website mogelijk maken. De door de cookie verzamelde informatie over uw gebruik van deze website (inclusief uw IP-adres) wordt aan een server van Google in de VS overgemaakt en daar opgeslagen. Google zal de opgeslagen informatie gebruiken om uw gebruik van de website te analyseren, rapporten over de websiteactiviteiten voor de websitebeheerder samen te stellen en om verdere met het website- en internetgebruik verbonden diensten verrichten. 
Ook zal Google deze informatie eventueel aan derden overmaken, voor zoverre dit wettelijk is voorgeschreven of derden deze informatie in opdracht van Google verwerken. Google zal in geen geval uw IP-adres met andere gegevens van Google in verband brengen. U kunt de installatie van de cookies voorkomen door een overeenkomstige instelling van uw browsersoftware. Wij wijzen er echter op dat u in dit geval eventueel niet alle functies van deze website volledig kunt gebruiken. Door het gebruik van deze website verklaart u zich akkoord met de verwerking van de  over u verzamelde gegevens door Google op de hierboven beschreven manier en voor het hierboven genoemde doel.
U kunt het verzamelen van gegevens op elk moment voor de toekomst weigeren door de deactiverings-addon voor browsers van Google Analytics te gebruiken op https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=nl.
Het verzamelen door Google Analytics kunt u ook verhinderen door op deze link te klikken. Er wordt een opt-out-cookie geïnstalleerd dat de toekomstige verzameling van uw gegevens bij een bezoek aan de website voorkomt. Wij wijzen er echter op dat deze website Google Analytics met de extensie ”_anonymizeIp()” gebruikt. Daardoor worden IP-adressen uitsluitend in geanonimiseerde vorm opgeslagen; een directe verbinding met de persoon in combinatie met de opgeslagen gegevens is zo uitgesloten.

Door het weigeren van tracking wordt een nieuwe cookie aangemaakt, die echter geen persoonsgegevens van u opslaat; alle overige cookies blijven nu geblokkeerd, voor zover geen toestemming is verleend voor het gebruik ervan.

D.    Rechten van de betrokkene

1. Informatie

Op aanvraag kunt u op elk moment gratis informatie ontvangen over alle persoonsgegevens die wij van u hebben opgeslagen.

2. Corrigeren, wissen, verwerking beperken (blokkeren), herroepen

Als u niet meer akkoord gaat met de opslag van uw persoonsgegevens of deze niet langer correct zijn, zullen wij op uw instructie uw gegevens wissen of blokkeren of de nodige correcties ondernemen (in zoverre dit mogelijk is op basis van het geldend recht). Hetzelfde geldt wanneer wij gegevens in de toekomst slechts nog beperkt mogen verwerken.

3. Gegevensportabiliteit

Wij slaan uw gegevens in overdraagbare vorm op zodat ze op uw vraag ook aan een andere onderneming kunnen worden overgemaakt.

4. Rechten van de betrokkene uitoefenen

Bij vragen inzake de verwerking van uw persoonsgegevens, wanneer u inlichtingen wilt over uw gegevens, wanneer u uw gegevens wenst te corrigeren, wissen of herroepen of wilt vragen om gegevens aan een andere onderneming over te maken, wendt u zich aan:

Riese & Müller GmbH
Feldstraße 16
64331 Weiterstadt (Duitsland)

Telefoon: 0049 6151/36686-0
Fax: 0049 6151/36686-20
E-mail: [email protected]

5. De toezichthouder voor de gegevensbescherming

De toezichthouder voor de gegevensbescherming in onze onderneming is:
CTM-COM GmbH, Dhr. Moritz Görmann
In den Leppsteinswiesen 14
64380 Roßdorf (Duitsland)
Telefoon: 0049 6154-57605111
E-mail: [email protected] 

6. Recht van beroep

Bovendien bestaat een recht van beroep bij de bevoegde toezichthoudende autoriteit 
De Hessische functionaris voor gegevensbescherming
Gustav-Stresemann-Ring 1
65189 Wiesbaden (Duitsland)
Telefoon: 0049 611/1408-0
Fax: 0049 611/1408-900
E-mail: [email protected] 

7. Neem in acht dat

gegevens, waarvan we niet in staat zijn de betrokken persoon te identificeren, bv. wanneer deze omwille van analysedoelstellingen geanonimiseerd werden, niet door het huidig recht worden bepaald. Inlichtingen, het wissen, blokkeren of de correctie of overdracht naar een andere onderneming is met betrekking tot deze gegevens uitsluitend mogelijk wanneer u ons bijkomende informatie geeft die het ons mogelijk maakt de gegevens te identificeren.

E.    Toestemming herroepen met gevolgen voor de toekomst 

Een gegeven toestemming kunt u met gevolgen voor de toekomst op elk moment herroepen Gegevens voor afrekenings- en boekhoudkundige doeleinden worden niet beïnvloed door een ontslag / herroeping of door het wissen. Door uw herroeping wordt de rechtsgeldigheid van de huidige verwerking niet gewijzigd.

F.    Opslagduur

Persoonsgegevens die ons via onze website werden meegedeeld, worden slechts opgeslagen tot het doel is vervuld, waarvoor u ze aan ons hebt toevertrouwd. Voor zoverre commerciële en fiscale bewaringstermijnen in acht moeten worden genomen, kan de opslagduur voor bepaalde gegevens tot 10 jaar bedragen.

G.    Veiligheid

Wij beschermen de overdracht van uw gegevens met een veilige (AES 256 bit) TLS-verbinding. TLS (Transport Layer Security) is een veilgheidstechnologie, die garandeert dat uw persoonsgegevens op een veilige manier via het internet worden overgemaakt en niet op een manier worden overgedragen die voor vreemden toegankelijk is.
 

Status van het document: 24-05-2018 | 2.0