Selecteer uw regio
Please choose a region

Opmerking:

Accepteer onze richtlijnen voor het gebruik van cookies en Google Maps om deze functie te kunnen gebruiken: wij maken op deze website cookies aan om u de informatie zo snel en eenvoudig mogelijk te kunnen tonen. Er worden ook cookies door derden aangemaakt, in het bijzonder door Google (diensten: Google Maps, Google Analytics). Uitgebreide informatie hierover vindt u in onze privacyverklaring. Daarnaast gebruiken wij Google Maps om u winkeliers in de buurt te laten zien en betere zoekfuncties te kunnen aanbieden. Hiervoor worden uw locatie en uw IP-adres doorgegeven aan Google Maps. Geef toestemming voor het gebruik van cookies en Google Maps API om onze website voor de volle omvang te kunnen gebruiken.

Niet op de hoogte van de nieuwste stand van de techniek?

Uw browserversie ondersteunt niet alle functies van onze homepage.
Actualiseer uw browser.

Wij hebben uw toestemming nodig.

Wij gebruiken op deze website cookies, zodat wij u snel en eenvoudig van alle informatie kunnen voorzien. Zie voor uitgebreide informatie hierover ons privacybeleid. U dient het gebruik van cookies en Google Maps te accepteren om onze website volledig te kunnen gebruiken. Wanneer u geen toestemming geeft, worden uitsluitend noodzakelijke alsook veiligheidscookies ingezet. Deze zijn absoluut noodzakelijk voor het gebruik van deze website.

Cookie-instellingen

Hier kunt u uw cookie-instellingen op onze website individueel instellen. Uitgebreide informatie over de afzonderlijke cookies vindt u hieronder en in onze privacyverklaring.

 • Noodzakelijke informatie.

  Wanneer u onze website bezoekt, slaan wij automatisch uw taalinstellingen op om de pagina in uw voorkeurstaal weer te geven. Als u actief tussen land en taal wisselt, wordt ook deze instelling overgenomen. Bovendien worden gekoppelde gegevens die bijvoorbeeld voor het 'My Bike'-gedeelte nodig zijn, websiteoverkoepelend voor de gebruikersherkenning overgenomen. Hetzelfde geldt voor de informatie of cookies door u worden toegestaan. Als u dat niet wilt, worden deze niet opgeslagen. Zonder deze cookies kunt u onze website echter niet gebruiken.

 • Voor uw veiligheid.

  Om een veilige verzending van formulieren zoals het contactformulier of de registratie te kunnen waarborgen, maken wij gebruik van een zogenoemd csrftoken ter bescherming tegen CSRF-aanvallen (Cross-Site-Request-Forgery).

 • Voor een optimale gebruikerservaring.

  Om ervoor te zorgen dat wij u bij het zoeken naar een dealer zo snel mogelijk kunnen helpen, slaan wij via cookies uw locatiegegevens in de vorm van IP-adres en/of postcode op en kunnen u hierdoor direct resultaten in uw stad en omgeving tonen. Hiervoor is uw toestemming voor het gebruik van Google Maps vereist. Het gebruik van cookies is ook vereist om alle veiligheidsbeperkingen op basis van uw IP-adres op te heffen. Deze bevatten geen informatie over de gebruikersidentificatie. Bovendien slaan wij op welke bike u als laatste hebt bekeken.

 • Voor onze statistiek en verdere ontwikkeling.

  Op onze website worden cookies van derden gebruikt, met name van Google. Wij maken gebruik van Google Analytics om statistische gegevens te verzamelen. Hiervoor wordt een eenduidige ID geregistreerd via welke het gebruikersgedrag op onze website (bezoeksaantallen, verblijfsduur enz.) en informatie voor reclamedoeleinden worden opgeslagen. Tot deze informatie behoren bijv. de laatste Google-query's of eerdere interacties met advertenties. Zo kunnen wij relevante advertenties op andere websites plaatsen die op uw interesses zijn afgestemd. Wij gebruiken daarnaast Google Maps om dealers in uw buurt te kunnen tonen en u betere zoekfuncties te kunnen bieden. Hiervoor worden uw locatie alsook uw IP-adres aan Google Maps doorgegeven. Voor de integratie van video's maken wij voor tracking- en analysedoeleinden gebruik van YouTube. Vereist is ook de toestemming voor de deactivering van de Google-tracking voor de betreffende tracking-ID. Bovendien kunnen via cookies de prestaties van de website worden geoptimaliseerd en kan de veiligheid worden gewaarborgd doordat digitaal ondertekende en gecodeerde registraties van uw Google-account-ID en het laatste aanmeldtijdstip worden opgeslagen. Hierdoor kan Google de gebruikers authentificeren, een frauduleus gebruik van login-gegevens voorkomen en de gebruikersgegevens tegen onbevoegde partijen beschermen. Bovendien wordt voorkomen dat de browser deze cookie samen met cross-site-query's verstuurt.

Privacyverklaring

Hartelijk bedankt voor uw interesse in onze homepage en ons bedrijf. Wij zijn niet verantwoordelijkheid voor externe links naar inhoud van derden, ondanks een zorgvuldige controle van deze inhoud. Wij gaan zeer zorgvuldig om met de bescherming van de persoonlijke gegevens die wij ontvangen, verwerken en gebruiken naar aanleiding van uw bezoek aan onze homepage. Uw gegevens worden beschermd in het kader van de geldende wettelijke voorschriften. Hieronder vindt u informatie over welke gegevens tijdens uw bezoek aan de homepage worden verkregen en hoe deze worden gebruikt:

A.    Bevoegde instantie met betrekking tot de gegevensverwerking

Wij,  

Riese & Müller GmbH
Am Alten Graben 2
64367 Mühltal

Telefoon: 0049 6151/36686-0
Fax: 0049 6151/36686-489
E-mail: [email protected]

zijn verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens in het kader van onze website, in overeenstemming met de voorschriften van de algemene verordening gegevensbescherming (AVGB).
Met deze privacyverklaring willen wij u op de hoogte stellen van de manier waarop wij uw persoonsgegevens verwerken, alsook de omvang en de doelstellingen van de verwerking van uw persoonsgegevens, (hierna “Gegevens”).

B.    Gegevensgebruik, verwerkingsdoeleinden en rechtsgrondslagen

Wanneer u contact met onze diensten opneemt, onze diensten gebruikt (bv. om zich aan te melden voor onze newsletter) en onze website bezoekt, verwerken wij gegevens. Wij gebruiken en verwerken uitsluitend de persoonsgegevens die u ons ter beschikking hebt gesteld, hetzij door uw toestemming of door onze contractuele verplichting te vervullen. Daarnaast verwerken wij gegevens om onze gerechtvaardigde belangen te vrijwaren.

De verwerking van uw gegevens kan ook door andere afdelingen binnen Riese & Müller GmbH worden uitgevoerd. In sommige gevallen maken we ook gebruik van externe dienstverleners voor de verwerking. Deze zijn zorgvuldig geselecteerd en in opdracht van ons gemaakt, zijn gebonden aan onze instructies en worden regelmatig gecontroleerd.
De specifieke verwerkingsdoeleinden, de betrokken gegevens en juridische grondslag van de gegevensverwerking zijn in de volgende lijst opgenoemd.

a) Bezoek aan website

Wij rapporteren uw bezoek aan onze website. Daarbij worden de volgende gegevens verwerkt: naam van de opgeroepen website, datum en tijd van de oproep, hoeveelheid uitgewisselde gegevens, browsertype en -versie, het door u gebruikte besturingssysteem, de referrer-URL (eerder bezochte pagina), uw IP-adres en de aanvragende provider. Deze gegevens slaan wij op basis van onze gerechtvaardigde belangen in de zin van art. 6, par. 1 f) AVGB op. 

b) Contact opnemen

Als u via een van onze contactformulieren of per e-mail met ons contact opneemt, worden uw gegeven uitsluitend verwerkt met het oog op de bewerking en afhandeling van uw vraag. De betrokken gegevens zijn: uw e-mailadres, voornaam, onderwerp, bericht en andere door u optioneel ingevulde gegevens. Deze gegevens worden door ons verwerkt op basis van uw toestemming in overeenstemming met art. 6, par. 1 a) AVGB.

c) Registratie van een fiets

Indien u een fiets na aankoop bij ons registreert, worden uw gegevens bij ons opgeslagen om te kunnen voldoen aan eventuele garantieverplichtingen. Vanaf 01-09-2018 worden deze gegevens gekoppeld aan een account, waarvoor u zelf een wachtwoord aanmaakt. Zo kunt u uw gegevens op een later tijdstip inzien, aanpassen en wissen. Deze gegevens zijn: uw e-mailadres, naam, voornaam, onderwerp, bericht evenals andere, door u optioneel ingevoerde gegevens. In geval van garantieregistratie worden eveneens uw gegevens met betrekking tot uw adres, dealer, framenummer, serienummer, aankoopdatum en aankoopprijs opgeslagen. Deze gegevens worden door ons op basis van uw toestemming conform Art. 6 par. 1 a) AVGB verwerkt.

d) Persdistributielijst

Om persinformatie via e-mail te ontvangen kunt u zich bij onze persdistributielijst aanmelden. Met uw aanmelding bij de persdistributielijst gebruiken wij de door u ingevoerde gegevens. De betrokken gegevens zijn: uw e-mailadres, naam, voornaam en redactie en andere optioneel door u ingevoerde gegevens.
De opname op de persdistributielijst gebeurt uitsluitend op grond van uw voorafgaande toestemming in overeenstemming met art. 6, par. 1 a) AVGB

e) Newsletter

Om publicitaire informatie, bv. over onze producten en bijzonder acties, via e-mail te ontvangen, kunt u zich op onze newsletter abonneren. Met uw aanmelding voor onze newsletter gebruiken wij de door u ingevoerde gegevens. De betrokken gegevens zijn: uw e-mailadres, naam, voornaam en de optioneel door u ingevoerde gegevens.

 

Gegevens aan derden en derde landen overmaken

Berichten worden verzonden via de dienst MailChimp van Rocket Science Group LLC, 675 Ponce De Leon Ave NE #5000, Atlanta, GA 30308, met zetel in de VS. Uw e-mailadres, naam en voornaam en andere optioneel door u ingevoerde gegevens worden op de servers van MailChimp in de VS opgeslagen. MailChimp gebruikt deze informatie om de newsletter in onze opdracht te verzenden en analyseren. Daarnaast kan MailChamp deze gegevens gebruiken voor het optimaliseren of verbeteren van de eigen service, bv. voor de technische optimalisering van de verzending en weergave van de newsletter of om te bepalen uit welke landen de ontvangers komen. MailChimp gebruikt uw gegevens echter niet om u zelf aan te schrijven of aan derden door te geven.

Meer informatie met betrekking tot de privacybescherming vindt u op https://mailchimp.com/legal/privacy/. Om het niveau van Europese privacybescherming aan te houden heeft “The Rocket Science Group LLC d/b/a MailChimp” het Privacy-Shield-akkoord gecertificeerd: https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt0000000TO6hAAG&status=Active.

De verzending van de newsletter gebeurt uitsluitend op basis van uw voorafgaande toestemming in overeenstemming met art. 6, par. 1 a) AVGB. Bij aanmelding verzoeken wij om toestemming. Als u jonger bent dan 16 jaar, is voor de registratie voor de nieuwsbrief de toestemming van uw wettelijke voogd vereist.
Het aanmelden voor de newsletter gebeurt volgens de zgn. Double-Opt-In-procedure. Om misbruik te voorkomen, sturen wij u nadat u zich heeft aangemeld, een e-mail waarin wij u om de bevestiging van uw aanmelding vragen. Om het aanmeldproces in overeenstemming met de wettelijke vereisten te kunnen bewijzen, wordt uw aanmelding voor de newsletter gerapporteerd. Hiertoe behoort zowel het opslaan van het tijdstip van de aanmelding en bevestiging, als ook het IP-adres. Wijzigingen worden daarbij door de door ons gebruikte dienstverlener voor de newsletter gerapporteerd.
U kunt uw toestemming voor de ontvangst van een newsletter via e-mail op elk moment herroepen. Aan het einde van elke newsletter bevindt zich daartoe een herroepingslink. Als u zich bij onze newsletter hebt aangemeld en uw wilt deze aanmelding herroepen, worden uw persoonsgegevens gewist.

f) Zoeken naar handelaars

Bij de weergave van het zoeken naar handelaars gebruiken wij advertenties van Google. Hiervoor wordt Google Maps JavaScript API v3 gebruikt. Bij de weergave en bij het verzenden van een zoekopdracht worden gegevens, met inbegrip van uw IP-adres en uw locatie aan een server van Google in de VS overgemaakt en daar opgeslagen.
Wij hebben echter een oplossing geïmplementeerd die voor de overdracht van gegevens uw toestemming vereist. Deze vindt u onderaan de pagina of in het zoeken naar handelaars zelf. Dit betekent dat de bovengenoemde gegevens pas na toestemming naar de servers van Google worden verzonden en de overeenkomstige gegevens (inclusief kaartenweergaves) van daaruit worden geladen. Hierdoor worden alleen gegevens overgedragen wanneer u het zoeken naar handelaars ook wilt gebruiken. Indien niet, kunt u zoeken naar pagina’s om op een andere weg een handelaar te vinden. De weergave gebeurt op basis van uw voorafgaande toestemming in overeenstemming met art. 6, par. 1 a) AVGB.
Meer informatie over hoe Google de gegevens gebruikt en eventueel doorgeeft, vindt u in de privacyverklaring van Google op de volgende link: https://www.google.com/policies/privacy/.

g) Verwerking van sollicitaties

Uw bericht en de meegestuurde documenten die u ons in het kader van uw sollicitatie ter beschikking hebt gesteld, worden uitsluitend door ons verwerkt voor het doel van de behandeling en afwikkeling van uw sollicitatie. Rechtsgrond voor de verwerking van de gegevens is primair § 26 van de BDSG (de Duitse privacywet). Volgens dit artikel mogen gegevens worden verwerkt die nodig zijn ten behoeve van de beslissing over het aangaan van een dienstbetrekking.

Bij een succesvolle sollicitatie worden uw gegevens overgenomen in uw personeelsdossier.

Bij een niet-succesvolle sollicitatie worden uw gegevens na afsluiting van de sollicitatieprocedure voor een periode van maximaal zes maanden door ons bewaard, en daarna gewist.

De reden dat gegevens ook na afsluiting van de sollicitatieprocedure worden verwerkt, is dat de sollicitatieprocedure uitgebreid gedocumenteerd dient te worden voor het geval van arbeidsrechtelijke claims van voormalige sollicitanten of verdediging daartegen. Rechtsgrond voor deze vorm van verwerking van gegevens is ons zwaarwegende, legitieme belang in volledig juridisch verweer conform art. 6 lid 1 f) EU-AVG.

Indien u tijdens de sollicitatieprocedure uitdrukkelijk toestemt in opname in onze sollicitantenpool, worden uw gegevens ook na de genoemde periode verwerkt. De gegevens worden dan verwerkt op basis van uw instemming conform art. 6 lid 1 a) EU-AVG. De gegevens worden dan uiterlijk na twaalf maanden gewist.

 

Uw online sollicitatie 
Nadat u uw gegevens heeft ingevoerd en verzonden, worden deze rechtstreeks via een versleutelde verbinding naar de server van onze serviceprovider verzonden. Alle gegevens worden op basis van de TLS-procedure versleuteld. Indien u zich na uw registratie aanmeldt met de u ter beschikking gestelde gebruikersgegevens, wordt ook hiervoor de TLS-versleutelprocedure gebruikt.

Gegevensbeveiliging 
Uw gegevens worden op de manier van orderverwerking volgens Art. 28 Par. 3 van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (DSGVO/AVG) bij een provider gehost. Zowel onze werknemers als de externe partijen zijn gebonden aan hun contractuele verplichtingen en de regels voor gegevensbescherming om uw persoonlijke gegevens vertrouwelijk te behandelen.

Zowel Riese & Müller als de provider voeren technische en organisatorische maatregelen op, om uw verzamelde gegevens te beschermen tegen onbedoelde of opzettelijke manipulatie, verlies, vernietiging of toegang door onbevoegde personen. Onze maatregelen worden volgens de technologische ontwikkeling voortdurend verbeterd.

 

Matomo

1) Beschrijving en omvang van de gegevensverwerking
Op deze website worden met behulp van de webanalyse-software Matomo (www.matomo.org) gegevens verzameld en opgeslagen voor marketing- en o ptimalisatiedoeleinden. Uit deze gegevens worden gebruikersprofielen onder pseudoniem aangemaakt, waarvoor cookies worden gebruikt. Cookies zijn kleine tekstbestanden die lokaal in het cachegeheugen van de browser van de bezoeker van de site worden opgeslagen. Met deze cookies kan de browser worden herkend. De gegevens die met de technologie van Matomo worden verkregen (inclusief uw geanonimiseerde IP-adres) worden doorgegeven aan onze servers en opgeslagen ter analyse van het gebruik van de site, wat weer door ons gebruikt wordt om de website te optimaliseren. De door de cookie opgeslagen informatie in het gepseudonimiseerde gebruikersprofiel wordt niet gebruikt om de bezoekers van deze website persoonlijk te identificeren en niet gekoppeld aan persoonsgegevens over de houder van het pseudoniem. U kunt het gebruik van cookies en daarmee uw deelname aan tracking voorkomen met de bijbehorende instelling van uw browsersoftware. Het is daardoor echter mogelijk dat u niet meer alle functies van de website voor de volle omvang kunt gebruiken.

2) Rechtsgrond
Rechtsgrond voor de verwerking van de persoonsgegevens van de gebruiker is art. 6 lid 1 f) EU-AVG.

3) Doel van de gegevensverwerking
Door de verwerking van de persoonsgegevens van de gebruiker kunnen wij het surfgedrag van onze gebruikers analyseren. Door evaluatie van de verkregen gegevens zijn wij in staat om informatie over het gebruik van de afzonderlijke componenten van de website te verzamelen. Dit helpt ons om deze website en de gebruiksvriendelijkheid ervan continu te verbeteren. Dit doel houdt ook het gerechtvaardigde belang in van de verwerking van de gegevens volgens art. 6 lid 1 f) EU-AVG. Door de anonimisering van het IP-adres wordt voldoende recht gedaan aan het belang van de gebruikers in de bescherming van hun persoonsgegevens.

4) Bewaartermijn
De gegevens worden gewist zodra deze niet meer nodig zijn voor de registratiedoeleinden.

5) Recht op bezwaar en rectificatie
Cookies worden opgeslagen op de computer van de gebruiker en hierdoor aan onze website doorgegeven. Daarom hebt u ook de volle controle over het gebruik van cookies. Door een wijziging van de instellingen van uw internetbrowser kunt u de overdracht van cookies deactiveren of beperken. Reeds opgeslagen cookies kunnen te allen tijde worden verwijderd. Dit kan ook automatisch plaatsvinden. Wanneer cookies voor onze website worden gedeactiveerd, is het mogelijk dat niet langer alle functies van de website voor de volle omvang kunnen worden gebruikt. Meer informatie over de privacyinstellingen van de Matomo-software vindt u via de volgende link: https://matomo.org/docs/privacy/.

h) Websiteanalyse

Voor de analyse van het gebruikersgedrag op onze website, de optimalisering van ons online-aanbod, maar ook om inhoud en advertenties te personaliseren gebruiken wij bepaalde cookies die uw IP-adres opslaan. De gegevensverwerking gebeurt daarbij op basis van onze gerechtvaardigde belangen in overeenstemming met art. 6 1 f) AVGB. Neem hiertoe ook paragraaf C. c) van Google Analytics in acht.
 

Overdracht van uw gegevens aan derden en derde landen 
In het kader van websiteanalyse gebruiker wij Google Analytics, een websiteanalysedienst van Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA (“Google”). Google gebruikt hierbij servers die in de VS staan. 
De EU-commissie heeft in een adequaatheidsbesluit, het EU-US Privacy Shield gecertificeerd dat het gegevensbeschermingsniveau van deze landen identiek is aan dat van de EU. Er bestaat een certificering voor de door ons gebruikte dienstverlener Google. Informatie hierover vindt u hier: https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt000000001L5AAI&status=Active 

Zie hiervoor ook hoofdstuk C.

C.    Gebruik van cookies  

a)    Algemeen

Om het bezoek van onze website aantrekkelijk vorm te geven en het gebruik van bepaalde functies mogelijk te maken, gebruiken wij op verschillende pagina’s zogenaamde cookies. Hierbij gaat het om kleine tekstbestanden die op het eindapparaat worden opgeslagen. Enkele van de door ons gebruikte cookies worden na het einde van de browsersessie, i.e. na het afsluiten van uw browser, opnieuw gewist (zgn. sessiecookies). Andere cookies blijven op uw eindapparaat en maken het ons of onze partnerondernemingen mogelijk, uw browser bij het volgende bezoek opnieuw te herkennen (persistente cookies).
Concreet worden de volgende cookies bij ons gebruikt. Voor zover de gebruiker deze niet verwijdert, blijft de cookie opgeslagen zolang het gebruikt wordt voor het doel (zie tabel). Hierna wordt het binnen (zie tabel) automatisch gewist.

Nam van de cookie Einddatum Beschrijving
csrftoken 364 dagen Dient om veiligheid bij het verzenden van de formulieren te bieden.
lang 364 dagen De cookie slaat uw taalinstellingen op.
r-m.accepted_market 364 dagen Wanneer iemand actief van land / taal wisselt (via de language chooser), wordt deze keuze opgeslagen als afkorting voor taal en land (bv. en-dk).
rm.city 364 dagen Deze cookie bewaart de (vermoedelijke) stad waarin de gebruik(st)er zich bevindt (bepaald via Google Maps, voor zover toestemming is gegeven).
rm.city_next1-3 364 dagen De cookie slaat op of u de overdracht van locatiebestanden aan ons hebt geactiveerd, de drie steden met de dichtstbijgelegen handelaars. De cookie dient om in de dialoogmodule voorstellen voor de dichtstbijgelegen handelaars te doen.
rm.cookies_accepted 364 dagen Deze cookie slaat het gegeven op of cookies door de gebruiker toegestaan zijn. Zonder toestemming wordt deze cookie ook niet aangemaakt.
rm.maps_api_accepted 364 dagen De cookie slaat de informatie op of u hebt toegestemd met het gebruik van Google Maps om te zoeken naar handelaars.
rm.latlong 364 dagen De cookie slaat uw laatste locatieoverdracht op. Hierbij wordt uw werkelijke geolocatie niet geregistreerd. Als bijvoorbeeld naar een dealer in een andere stad wordt gezocht, wordt deze stad als locatie opgeslagen.
r-m.precision-layer 364 dagen De cookie slaat de laatstbekeken bike op en dient om u deze bike bij het volgende bezoek op de startpagina te kunnen weergeven.
_ga 2 jaren Dient om gebruikers te onderscheiden.
_gid 24 uur Dient om gebruikers te onderscheiden.
_gat 1 minuut Dient om het aantal verzoeken te regelen. Indien Google Analytics via Google Tag Manager wordt gebruikt, krijgt deze cookie de naam _dc_gtm_.
_gat_globalTracker 31.12.2099 Dient om het aantal verzoeken voor het wereldwijde Google Analytics-bestand te regelen.
ga-disable-UA-(tracking-ID) 31.12.2099 Deactiveert Google Tracking voor de desbetreffende tracking-ID's (zie Variabele [tracking-ID]).

U kunt alle op uw computer opgeslagen cookies wissen en de meeste browser zo instellen dat het opslaan van cookies wordt voorkomen. Hoe u dat doet, vindt u bv. hier: www.allaboutcookies.org 
In dit geval moet u mogelijks enkele instellingen bij elk bezoek aan een pagina manueel uitvoeren en rekening houden met het feit dat sommige functies beperkt worden.
Wij gebruiken cookies om inhoud en advertenties te personaliseren en de toegang tot onze website te analyseren. Bovendien geven wij informatie over uw gebruik van onze website aan onze partners door voor sociale media, reclame en analyse. Details vindt u op: https://policies.google.com/technologies/partner-sites?hl=nl.

Bovendien worden door het gebruik van onze website eventueel nog andere, zogenaamde third-party cookies aangemaakt, bijvoorbeeld door het gebruik van Google Maps of Google Analytics. Wij hebben geen invloed op het aanmaken van de cookies, noch op de werking of inhoud ervan.

Bekijk ook het volgende hoofdstuk (C.b) voor het gebruik van Google reclametools:

b)   Google advertentietools

Deze website gebruikt de hierna opgenoemde webanalysediensten van Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA (“Google”). Hierbij geven wij gegevens aan Google door. Neem daarom de voorschriften voor het gebruik van gegevens van Google in het Google-partnernetwerk in acht op:
https://policies.google.com/technologies/partner-sites?hl=nl
of
www.google.com/privacy_ads.html 

c)    Google Analytics

Google Analytics gebruikt zgn. “cookies”, tekstbestanden die op uw computer worden opgeslagen en een analyse van uw gebruik van de website mogelijk maken. De door de cookie verzamelde informatie over uw gebruik van deze website (inclusief uw IP-adres) wordt aan een server van Google in de VS overgemaakt en daar opgeslagen. Google zal de opgeslagen informatie gebruiken om uw gebruik van de website te analyseren, rapporten over de websiteactiviteiten voor de websitebeheerder samen te stellen en om verdere met het website- en internetgebruik verbonden diensten verrichten. 
Ook zal Google deze informatie eventueel aan derden overmaken, voor zoverre dit wettelijk is voorgeschreven of derden deze informatie in opdracht van Google verwerken. Google zal in geen geval uw IP-adres met andere gegevens van Google in verband brengen. U kunt de installatie van de cookies voorkomen door een overeenkomstige instelling van uw browsersoftware. Wij wijzen er echter op dat u in dit geval eventueel niet alle functies van deze website volledig kunt gebruiken. Door het gebruik van deze website verklaart u zich akkoord met de verwerking van de  over u verzamelde gegevens door Google op de hierboven beschreven manier en voor het hierboven genoemde doel.
U kunt het verzamelen van gegevens op elk moment voor de toekomst weigeren door de deactiverings-addon voor browsers van Google Analytics te gebruiken op https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=nl.
Het verzamelen door Google Analytics kunt u ook verhinderen door op deze link te klikken. Er wordt een opt-out-cookie geïnstalleerd dat de toekomstige verzameling van uw gegevens bij een bezoek aan de website voorkomt. Wij wijzen er echter op dat deze website Google Analytics met de extensie ”_anonymizeIp()” gebruikt. Daardoor worden IP-adressen uitsluitend in geanonimiseerde vorm opgeslagen; een directe verbinding met de persoon in combinatie met de opgeslagen gegevens is zo uitgesloten.

Door het weigeren van tracking wordt een nieuwe cookie aangemaakt, die echter geen persoonsgegevens van u opslaat; alle overige cookies blijven nu geblokkeerd, voor zover geen toestemming is verleend voor het gebruik ervan.

D.    Rechten van de betrokkene

1. Informatie

Op aanvraag kunt u op elk moment gratis informatie ontvangen over alle persoonsgegevens die wij van u hebben opgeslagen.

2. Corrigeren, wissen, verwerking beperken (blokkeren), herroepen

Als u niet meer akkoord gaat met de opslag van uw persoonsgegevens of deze niet langer correct zijn, zullen wij op uw instructie uw gegevens wissen of blokkeren of de nodige correcties ondernemen (in zoverre dit mogelijk is op basis van het geldend recht). Hetzelfde geldt wanneer wij gegevens in de toekomst slechts nog beperkt mogen verwerken.

3. Gegevensportabiliteit

Wij slaan uw gegevens in overdraagbare vorm op zodat ze op uw vraag ook aan een andere onderneming kunnen worden overgemaakt.

4. Rechten van de betrokkene uitoefenen

Bij vragen inzake de verwerking van uw persoonsgegevens, wanneer u inlichtingen wilt over uw gegevens, wanneer u uw gegevens wenst te corrigeren, wissen of herroepen of wilt vragen om gegevens aan een andere onderneming over te maken, wendt u zich aan:

Riese & Müller GmbH
Am Alten Graben 2
64367 Mühltal
(Duitsland)

Telefoon: 0049 6151/36686-0
Fax: 0049 6151/36686-489
E-mail: [email protected]

5. De toezichthouder voor de gegevensbescherming

De toezichthouder voor de gegevensbescherming in onze onderneming is:
CTM-COM GmbH, Dhr. Moritz Görmann
In den Leppsteinswiesen 14
64380 Roßdorf (Duitsland)
Telefoon: 0049 6154-57605111
E-mail: [email protected] 

6. Recht van beroep

Bovendien bestaat een recht van beroep bij de bevoegde toezichthoudende autoriteit 
De Hessische functionaris voor gegevensbescherming
Gustav-Stresemann-Ring 1
65189 Wiesbaden (Duitsland)
Telefoon: 0049 611/1408-0
Fax: 0049 611/1408-900
E-mail: [email protected] 

7. Neem in acht dat

gegevens, waarvan we niet in staat zijn de betrokken persoon te identificeren, bv. wanneer deze omwille van analysedoelstellingen geanonimiseerd werden, niet door het huidig recht worden bepaald. Inlichtingen, het wissen, blokkeren of de correctie of overdracht naar een andere onderneming is met betrekking tot deze gegevens uitsluitend mogelijk wanneer u ons bijkomende informatie geeft die het ons mogelijk maakt de gegevens te identificeren.

E.    Toestemming herroepen met gevolgen voor de toekomst 

Een gegeven toestemming kunt u met gevolgen voor de toekomst op elk moment herroepen Gegevens voor afrekenings- en boekhoudkundige doeleinden worden niet beïnvloed door een ontslag / herroeping of door het wissen. Door uw herroeping wordt de rechtsgeldigheid van de huidige verwerking niet gewijzigd.

F.    Opslagduur

Persoonsgegevens die ons via onze website werden meegedeeld, worden slechts opgeslagen tot het doel is vervuld, waarvoor u ze aan ons hebt toevertrouwd. Voor zoverre commerciële en fiscale bewaringstermijnen in acht moeten worden genomen, kan de opslagduur voor bepaalde gegevens tot 10 jaar bedragen.

G.    Veiligheid

Wij beschermen de overdracht van uw gegevens met een veilige (AES 256 bit) TLS-verbinding. TLS (Transport Layer Security) is een veilgheidstechnologie, die garandeert dat uw persoonsgegevens op een veilige manier via het internet worden overgemaakt en niet op een manier worden overgedragen die voor vreemden toegankelijk is.
 

Status van het document: 24-05-2018 | 5.0

Privacyverklaring voor onze Facebook-pagina

Zoals u wellicht weet heeft het Europees Hof van Justitie (“HvJ-EU“) onlangs beslist dat Facebook en de exploitanten van een Facebook-pagina samen verantwoordelijk zijn voor de gegevensverwerking in het kader van de gegevensbescherming (HvJ-EU, vonnis van 05/06/2018); meer informatie hierover vindt u hier:
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?docid=202543&text=&dir=&doclang=NL&part=1&occ=first&mode=DOC&pageIndex=0&cid=2643145
Wij geven u daarom met deze privacyverklaring – voor zoverre mogelijk – informatie over de verwerking van persoonsgegevens bij gebruik van de Facebook-pagina https://www.facebook.com/rieseundmueller/ (“Fanpage”). 

A. Verantwoordelijke, coördinator voor de gegevensbescherming

Gemeenschappelijk verantwoordelijk in de zin van de algemene verordening gegevensbescherming (AVG) voor de gegevensverwerking bij het gebruik van de Fanpage zijn:

Facebook Ireland Ltd. 
4 Grand Canal Square 
Grand Canal Harbour Dublin 2 
Ierland

(“Facebook“)

en

Riese & Müller GmbH
Am Alten Graben 2
D-64367 Mühltal
Telefoon: 06151/36686-0
Fax: 06151/36686-489
E-mail: [email protected]

(“Riese & Müller GmbH” of “wij”)

Als exploitant van onze Fanpage hebben wij met Facebook overeenkomsten afgesloten voor het gebruik van een Fanpage. De relevante “Gebruiksvoorwaarden” van Facebook vindt u hier: https://www.facebook.com/legal/terms

B. Contact met de coördinator voor de gegevensbescherming 

De coördinator voor de gegevensbescherming van Facebook kunt u contacteren via:  https://www.facebook.com/help/contact/540977946302970
De contactgegevens van de coördinator voor de gegevensbescherming van Riese & Müller GmbH vindt u in de bovenstaande privacyverklaring voor onze website onder punt D 5. 

C. Gegevensverwerking bij het gebruik van de Fanpage

Als exploitant van de Fanpage gebruiken wij de functie “Facebook Insights” die ons door Facebook ter beschikking wordt gesteld. Via Facebook Insights ontvangen wij statistische gegevens van Facebook (b.v. totaal aantal pagina-oproepen, “Likes”-informatie, pagina-activiteit, etc.). Wij ontvangen deze statistische gegevens uitsluitend in anonieme vorm, i.e. wij kunnen deze gegevens nooit aan een bepaalde bezoeker van onze site koppelen. Wij hebben ook geen toegang tot de statistiek die de basis vormt voor deze gegevens.
Opdat Facebook ons deze gegevens ter beschikking kan stellen, slaat Facebook cookies op het eindapparaat waarmee u de Fanpage oproept, op. Deze cookies zijn kleine tekstbestanden die een unieke gebruikerscode bevatten. De cookies zijn gedurende twee jaar actief, tenzij u ze vooraf wist. Voor zover wij weten gebruikt Facebook de door de cookies verzamelde informatie om u publiciteit toe te sturen evenals om dit mogelijk te maken voor met Facebook verbonden ondernemingen, zoals publiciteitspartners van Facebook.
Meer informatie over het gebruik van cookies door Facebook vindt u hier: https://www.facebook.com/policies/cookies/.
Meer informatie over de gegevensverwerking door Facebook vindt u in de privacyverklaring van Facebook: https://www.facebook.com/about/privacy/.

D. Doel van de verwerking

Wij onderhouden deze Fanpage om onze producten bekender te maken en om met u te kunnen communiceren. Daarom gebruiken wij ook de door de functie “Facebook Insights” ter beschikking gestelde gegevens. Deze helpen ons om uw interesses beter te begrijpen en onze doelgroep beter te kunnen bereiken. Zo verzenden wij gericht reclame die op uw interesses is afgestemd en bieden wij op onze Fanpage relevantere inhouden. Meer informatie over ons en onze producten vindt u op de volgende webpagina: https://www.r-m.de; onze privacyverklaring vindt u hier: https://www.r-m.de/privacyvoorwaarden.
De door Facebook verzamelde gegevens gebruikt Facebook verder voor marktonderzoek en reclamedoeleinden, in het bijzonder om uw gedrag te analyseren, gebruikersprofielen aan te maken en om gepersonaliseerde reclame (ook in opdracht van derden) ter beschikking te stellen.
U kunt hier van een “opt-out”-mogelijkheid gebruik maken en beïnvloeden, welke reclame u in de toekomst als gebruiker van de dienst Facebook te zien krijgt: https://www.facebook.com/settings?tab=ads en http://www.youronlinechoices.com. Meer instellingen kunt u hier uitvoeren: 
https://www.facebook.com/help/contact/367438723733209

E. Gegevens doorgeven

Wij geven geen persoonsgegevens door. Het overmaken en verder verwerken van persoonsgegevens door Facebook aan Facebook Inc. met zetel in de VS of aan andere ondernemingen buiten de EU en de daarmee verbonden risico’s voor de betrokkenen kunnen door ons niet worden uitgesloten. Facebook Inc. is onder de zgn. “Privacy Shield” gecertificeerd en is zodoende verplicht om zich te houden aan de Europese bepalingen inzake gegevensbescherming. Informatie met betrekking tot de Privacy Shield-status van Facebook vindt u hier: 
https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt0000000GnywAAC&status=Active.

F. Rechtsgrond 

Wij onderhouden deze Fanpage om onze producten bekender te maken en om met u te kunnen communiceren. Het verwerken van persoonsgegevens gebeurt op basis van onze gerechtvaardigde belangen in overeenstemming met art. 6, par. 1 S. 1 lid f AVG aan een effectieve communicatie en interactie met de gebruikers en een geoptimaliseerde weergave van onze producten en diensten.

G. Uw rechten

Aanvragen voor informatie en het uitoefenen van bijkomende rechten door de betrokkenen dient u redelijkerwijs rechtstreeks bij Facebook als aanbieder van het platform geldend te maken. Dit volgt uit de door ons met Facebook gesloten overeenkomst en het gegeven dat alleen Facebook de onmiddellijke informatie en het gegevensbestand, van waaruit de door overgemaakte statistieken worden opgemaakt, in zijn bezit heeft. Als onze medewerking nodig is, kunt u op elk moment contact met ons opnemen.
U beschikt over de volgende rechten:

(a) Informatierecht

U hebt het recht om op elk moment navraag te doen over de persoonsgegevens die wij van u verwerken in de omvang van art. 15 van de AVG. Hiervoor kunt u een aanvraag via de post of via e-mail aan het onderstaande adres overmaken.

(b) Recht tot het corrigeren van foutieve gegevens 

U hebt het recht om van ons een onmiddellijk correctie te verlangen van uw persoonsgegevens, voor zoverre deze foutief zouden zijn. Wendt u zich hiervoor tot de bovengenoemde contactadressen. 

(c) Recht op wissen

U hebt onder de in art. 17 van de AVG beschreven voorwaarden, het recht om ons te vragen uw persoonsgegevens te wissen. Deze voorwaarden stellen in het bijzonder een recht tot wissen voor wanneer de persoonsgegevens niet meer nodig zijn voor het doeleinde waarvoor ze werden verzameld of op een andere wijze verwerkt en in gevallen van onrechtmatige verwerking, indien er een herroeping voorligt of het recht tot wissen bestaat in overeenstemming met het EU-recht of het recht van een lidstaat, aan dewelke we onderworpen zijn. Om uw recht tot wissen geldend te maken wendt u zich tot de hieronder aangegeven contactadressen.

(d) Recht op beperking van de verwerking

U hebt het recht om van ons de beperking van de verwerking te verlangen in overeenstemming met art. 18 van de AVG. Dit recht bestaat in het bijzonder wanneer de juistheid van de persoonsgegevens tussen de gebruiker en onszelf omstreden is, voor de duur die nodig is om de juistheid te controleren en ingeval de gebruiker bij een bestaand recht op wissen, een beperkte verwerking in de plaats van het wissen verlangt. Verder voor het geval dat de gegevens niet langer nodig zijn voor de door ons beoogde doeleinden, maar dat de gebruiker ze echter verder nodig heeft voor het geldend maken, uitoefenen of verdedigen van zijn recht en wanneer het succesvol uitoefenen van een herroeping tussen ons en de gebruiker nog omstreden is. Om uw recht op beperking van de verwerking geldend te maken, wendt u zich tot de ondergenoemde contactadressen.

(e) Recht op gegevensoverdraagbaarheid

U hebt het recht om uw persoonsgegevens die u ons ter beschikking hebt gesteld, in een gestructureerd, gangbaar, machineleesbaar formaat te ontvangen onder de voorwaarden van art. 20 van de AVG. Om uw recht om gegevensoverdraagbaarheid geldend te maken, wendt u zich tot de hierboven aangegeven contactadressen.

(f) Herroepingsrecht

U hebt het recht om omwille van redenen die zich uit uw bijzondere situatie voordoen, op elk moment de verwerking van uw persoonsgegevens die o.m. op basis van art. 6, par. 1 lid. e) of f) van de AVG volgt, te herroepen, in overeenstemming met art. 21 van de AVG. Wij zullen de verwerking van uw persoonsgegevens stopzetten, tenzij wij dwingende, voor bescherming in aanmerking komende redenen voor de verwerking bewijzen die uw belangen, rechten en vrijheden overstijgen of wanneer de verwerking dient voor het geldend maken, het uitoefenen of verdedigen van rechtsvorderingen.

(g) Herroepingsrecht (in geval van een gegeven toestemming)

U hebt het recht om gegeven toestemmingen in overeenstemming met art. 7, par. 3 van de AVG met het zich op de toekomst, te herroepen. Door de herroeping van de toestemming wordt de rechtmatigheid van de op basis van de toestemming tot aan de herroeping plaatsgevonden verwerking, niet aangetast.

(h) Recht tot klachten

U hebt verder het recht om u bij klachten te wenden tot de toezichthouder.

 

Status van het document: 15-11-2018 | 1.0

Privacyverklaringen voor Instagram en Youtube

Wij onderhouden een online aanwezigheid op de platforms Instagram (https://www.instagram.com/riesemuller/?hl=nl) en Youtube (https://www.youtube.com/channel/UC7IPIhyMOUzKIDrRv1XpMJA). 

A.    De eigen verwerking van de persoonsgegevens op de online aanwezigheid (gebruikerscommentaren, nieuws, paginastatistieken) gebeurt op basis van onze gerechtvaardigde belangen in overeenstemming met art. 6 par. 1 lid f AVG om daar informatie over ons aanbod te verstrekken, bijdragen aantrekkelijker te maken, het juiste tijdstip voor de publicatie te vinden en met de daar actieve klanten, geïnteresseerden en gebruikers te communiceren. Wij hebben geen invloed op een eventuele verdere verwerking door de aanbieders.

B.    Verder worden de gegevens van de gebruikers door de aanbieder in regel voor marktonderzoek en reclamedoeleinden verwerkt. Zo kunnen bijvoorbeeld uit het gebruiksgedrag en de zich daaruit blijkende interesses van de gebruiker, gebruiksprofielen worden aangemaakt. De gebruiksprofielen kunnen verder worden gebruikt om b.v. naar reclame-advertenties binnen en buiten de platforms te schakelen die overeenstemmen met de schijnbare interesses van de gebruikers. Daarom worden in regel cookies op de computers van de gebruikers opgeslagen waarin het gebruiksgedrag en de interesses van de gebruikers worden opgeslagen. Verder kunnen in de gebruikersprofielen ook gegevens onafhankelijk van de door de gebruikers gebruikte apparaten worden opgeslagen (in het bijzonder wanneer de gebruikers leden van de respectievelijke platforms en bij deze ingelogd zijn).

C.    Bij het oproepen van de respectievelijke online aanwezigheid gelden de algemene voorwaarden en de richtlijnen in verband met de gegevensverwerking van de aanbieders, waarop wij geen invloed hebben. Daarbij kunnen gegevens ook buiten de Europese Unie worden verwerkt.

D.    Voor een gedetailleerde weergave van de respectievelijke verwerkingen en de herroepingsmogelijkheden (opt-out) , verwijzen wij naar de informatie van de aanbieders die hierna als link wordt weergegeven.

E.    Ook in het geval van aanvragen voor informatie en het geldend maken van gebruikersrechten, wijzen wij op het feit dat deze het best bij de aanbieders geldend kunnen worden gemaakt. Alleen de aanbieders hebben toegang tot de gegevens van de gebruikers en kunnen rechtstreeks overeenkomstige maatregelen nemen en informatie verstrekken. Als u echter hulp nodig hebt, dan wendt u zich graag tot ons.

F.    De coördinator voor de gegevensbescherming van Instagram/Facebook bereitk u via het contactformulier op https://www.facebook.com/help/contact/540977946302970 .

De gegevensbeschermingsrichtlijn van Instagram/Facebook (Facebook Ireland Ltd., 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Ireland), en informatie met betrekking tot de opt-out-procedure vindt u op:
 https://help.instagram.com/519522125107875 .

G.    De coördinator voor de gegevensbescherming van Youtube bereikt u via het contactformulier: https://support.google.com/policies/troubleshooter/7575787?visit_id=636776117994321718-3018523532&hl=de&rd=2 .

De gegevensbeschermingsrichtlijn van Google/ YouTube (Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA) bereikt u onder: https://policies.google.com/privacy . Meer informatie met betrekking tot de opt-out-procedure krijgt u op: https://adssettings.google.com/authenticated .
 

Status van het document: 19-11-2018 | 1.0