U heeft het laatst de [series] bekeken.
Heeft u hiermee uw fiets al gevonden?

Naar [series] of Naar [product_category]

U heeft het laatst de [bike] bekeken.
Heeft u hiermee uw fiets al gevonden?

Naar de [bike] of Naar [product_category]

U heeft bij uw laatste bezoek een [bike] geconfigureerd.
Wilt u uw configuratie opnieuw openen?

Naar mijn configuratie of Naar [product_category]

Selecteer uw regio
Please choose a region

Niet op de hoogte van de nieuwste stand van de techniek?

Uw browserversie ondersteunt niet alle functies van onze homepage.
Actualiseer uw browser.

Privacyvoorwaarden

Hartelijk bedankt voor uw interesse in onze homepage en ons bedrijf. Wij zijn niet verantwoordelijkheid voor externe links naar inhoud van derden, ondanks een zorgvuldige controle van deze inhoud. Wij gaan zeer zorgvuldig om met de bescherming van de persoonlijke gegevens die wij ontvangen, verwerken en gebruiken naar aanleiding van uw bezoek aan onze homepage. Uw gegevens worden beschermd in het kader van de geldende wettelijke voorschriften. Hieronder vindt u informatie over welke gegevens tijdens uw bezoek aan de homepage worden verkregen en hoe deze worden gebruikt:

1. Verkrijgen en verwerken van gegevens

Gegevens over elk bezoek aan onze homepage en over elk downloaden van een op de homepage geplaatst bestand worden opgeslagen. De opslag van deze gegevens dient voor interne systeem- en statistische doeleinden. De volgende gegevens worden opgeslagen: naam van het gedownloade bestand, datum en tijd van de download, overgedragen hoeveelheid data, melding over succesvol downloaden, webbrowser en aanvragend domein.


Daarnaast worden de IP-adressen van de aanvragende pc’s opgeslagen.
Overige persoonlijke gegevens worden alleen opgeslagen als u deze gegevens vrijwillig aan ons doorgeeft, bijvoorbeeld in het kader van een verzoek of registratie.

 

a) Privacyvoorwaarden voor het gebruik van Google Analytics

Deze website maakt gebruik van Google Analytics, een webanalyseservice van Google Inc. (‘Google’). Google Analytics gebruikt zo genoemde ‘cookies’, tekstbestanden die op uw computer worden opgeslagen en die een analyse van uw gebruik van de website mogelijk maken. De door de cookie verkregen gegevens over uw gebruik van deze website worden in de regel naar een server van Google in de VS verzonden en daar opgeslagen. Als u IP-anonimisering op deze website hebt ingeschakeld, wordt uw IP-adres door Google voorafgaand aan verzending naar de server ingekort binnen de lidstaten van de Europese Unie of in andere landen die bij de Europese Economische Ruimte zijn aangesloten.


Alleen in uitzonderlijke gevallen wordt het volledige IP-adres aan een server van Google in de VS verzonden en daar ingekort. Google gebruikt deze gegevens in opdracht van de eigenaar van deze website om uw gebruik van de website te analyseren, om rapporten samen te stellen over de websiteactiviteiten en om aanvullende diensten te kunnen leveren aan de eigenaar van de website, die verbonden zijn met het gebruik van de website en het internet. Het IP-adres dat in het kader van Google Analytics door uw browser is doorgegeven wordt niet met andere gegevens van Google samengevoegd.
U kunt in uw browsersoftware instellen dat er geen cookies worden opgeslagen. Wij willen u er echter op wijzen dat u in dat geval mogelijk niet alle functies van deze website volledig kunt gebruiken. U kunt ook voorkomen dat de door de cookie geregistreerde gegevens over uw gebruik van de website aan Google worden verzonden (incl. uw IP-adres) en door Google worden verwerkt, door via de volgende link een browserplug-in te downloaden en installeren: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=nl&safe=strict

 

Naast gebruik van de browser plug-in of het instellen van browsers op mobiele apparaten kunt u de dataregistratie door Google Analytics verhinderen door het instellen van een opt-out-cookie. U doet dit door op deze link te klikken. Het opt-out cookie werkt alleen in deze browser en alleen voor dit domein. Indien er cookies in deze browser worden verwijderd, moet het opt-out-cookie opnieuw worden ingesteld.

 

b) Privacyvoorwaarden voor het gebruik van Facebook-plug-ins (Like-knop)

Op onze website zijn plug-ins van het sociale netwerk Facebook, 1601 South California Avenue, Palo Alto, CA 94304, VS geïntegreerd. De Facebook-plug-ins herkent u aan het Facebook-logo of de ‘Like-knop’ (‘Like’) op onze website. Een overzicht van de Facebook-plug-ins vindt u hier: http://developers.facebook.com/docs/plugins/.
Als u onze website bezoekt, wordt via de plug-in een directe verbinding tussen uw browser en de Facebook-server tot stand gebracht. Facebook krijgt daardoor de informatie dat u met uw IP-adres onze website hebt bezocht. Als u op de ‘Like-knop’ van Facebook klikt terwijl u bent aangemeld bij uw Facebook-account, wordt op uw Facebook-profiel een link geplaatst naar de inhoud van onze website. Daardoor kan Facebook uw bezoek aan onze website koppelen aan uw gebruikersaccount. Wij wijzen u erop dat wij als aanbieder van de website niet in kennis worden gesteld over de inhoud van de verzonden gegevens en over hoe Facebook deze gegevens gebruikt. Meer informatie hierover vindt u in de privacyverklaring van Facebook op http://nl-nl.facebook.com/policy.php. Als u niet wilt dat Facebook uw bezoek aan onze website aan uw gebruikersaccount kan koppelen, meldt u zich af bij uw Facebook-gebruikersaccount.

 

2. Gebruik en delen van persoonlijke gegevens

Voor zover u aan ons persoonlijke gegevens hebt verstrekt, gebruiken wij deze uitsluitend voor de beantwoording van uw verzoeken, voor de afwikkeling van met u gesloten overeenkomsten en voor de technische administratie.
Uw persoonlijke gegevens worden alleen met derden gedeeld of op andere wijze overgedragen, als dit voor de afwikkeling van de overeenkomst – in het bijzonder voor het delen van bestelgegevens met leveranciers – noodzakelijk is, als dit voor de facturering noodzakelijk is of als u hiervoor vooraf toestemming hebt verleend. U hebt het recht om een voor onbeperkte duur verleende toestemming op elk moment in te trekken.
De opgeslagen persoonlijke gegevens worden gewist als u uw toestemming voor de opslag van deze gegevens intrekt, als de gegevens niet meer noodzakelijk zijn voor het doel waarvoor ze zijn opgeslagen of als de opslag van de gegevens om andere juridische redenen niet is toegestaan.

 

3. Niet-aansprakelijkheidsverklaring

 

Aansprakelijkheid voor inhoud

De inhoud van onze website wordt met de grootst mogelijke zorgvuldigheid samengesteld. Voor de juistheid, volledigheid en actualiteit van de inhoud zijn wij echter niet aansprakelijk. Als aanbieder van diensten zijn wij conform § 7 alinea 1 van het TMG voor eigen inhoud op deze website verantwoordelijk conform de algemeen geldende wetten. Conform § 8 tot en met § 10 van het TMG zijn wij er als aanbieder van diensten echter niet toe verplicht om verzonden of opgeslagen gegevens van derden te controleren of te zoeken naar omstandigheden die wijzen op onrechtmatig handelen. Verplichtingen om conform de algemeen geldende wetten gegevens te verwijderen of het gebruik ervan te blokkeren, blijven onverminderd van kracht. Een hierop betrekking hebbende aansprakelijkheidsstelling is echter pas mogelijk vanaf het moment van inkennisstelling over een concrete onrechtmatigheid. Wanneer dergelijke onrechtmatigheden bekend worden, zullen wij deze inhoud onmiddellijk verwijderen.


Aansprakelijkheid voor links

Onze website bevat links naar externe websites van derden. Wij hebben geen invloed op de inhoud van deze websites. Daarom zijn wij niet aansprakelijk voor deze inhoud van derden. Voor de inhoud van de websites waarnaar een link is geplaatst, is de desbetreffende aanbieder of eigenaar van de website verantwoordelijk. De websites waarnaar links zijn geplaatst, zijn op het moment van plaatsing van de links gecontroleerd op mogelijke onrechtmatigheden. Onrechtmatige inhoud is op het moment van de plaatsing van de links niet aangetroffen. Een permanente controle van de inhoud van de websites waar links naar zijn geplaatst, is zonder concrete aanwijzingen dat er sprake is van onrechtmatigheden echter niet mogelijk. Wanneer onrechtmatigheden bekend worden, zullen wij de betreffende links onmiddellijk verwijderen.


Auteursrecht

Op de door de eigenaar van de website vervaardigde inhoud en documenten op deze website rust het Duitse auteursrecht. Niets mag worden verveelvoudigd, bewerkt, verspreid of in enige vorm of op enige wijze te gelde worden gemaakt buiten de grenzen van het auteursrecht zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de betreffende auteur resp. maker. Downloads en kopieën van deze website zijn alleen voor privaat, niet-commercieel gebruik toegestaan. In zoverre de inhoud van deze website niet door de eigenaar is vervaardigd, worden de auteursrechten van derden gewaarborgd. Inhoud van derden wordt als zodanig aangeduid. Mocht u echter een schending van het auteursrecht waarnemen, dan verzoeken wij u om dit aan ons te melden. Wanneer onrechtmatigheden bekend worden, zullen wij dergelijke inhoud onmiddellijk verwijderen.

 

4. Recht op informatie

Na een schriftelijk verzoek informeren wij u graag over de persoonlijke gegevens die wij over u hebben opgeslagen.


Veiligheidstip

Wij trachten uw persoonlijke gegevens gebruikmakend van alle technische en organisatorische mogelijkheden zodanig op te slaan, dat ze voor derden niet toegankelijk zijn. Bij de communicatie via e-mail kunnen wij niet garanderen dat uw gegevens volledig zijn beveiligd. Daarom adviseren wij u om vertrouwelijke gegevens via de post te verzenden.
Wij zijn graag bereid al uw verdere vragen over privacy of het bedrijf Riese & Müller te beantwoorden. U kunt daarvoor het onderstaande e-mailadres gebruiken:
datenschutz@r-m.de

Verzoek tot wissen van gegevens

U wilt uw persoonlijke gegevens, die bij een productregistratie of aanmelding voor een nieuwsbrief bij ons zijn opgeslagen, wissen? Download daartoe het bestand »Verzoek tot wissen van gegevens« als pdf en zendt het volledig ingevuld en ondertekend via e-mail aan team@r-m.de, of per fax aan +49 (0) 6151-366 86-40.

Request for data deletion