Selecteer uw regio
Please choose a region

Opmerking:

Accepteer onze richtlijnen voor het gebruik van cookies en Google Maps om deze functie te kunnen gebruiken: wij maken op deze website cookies aan om u de informatie zo snel en eenvoudig mogelijk te kunnen tonen. Er worden ook cookies door derden aangemaakt, in het bijzonder door Google (diensten: Google Maps, Google Analytics). Uitgebreide informatie hierover vindt u in onze privacyverklaring. Daarnaast gebruiken wij Google Maps om u winkeliers in de buurt te laten zien en betere zoekfuncties te kunnen aanbieden. Hiervoor worden uw locatie en uw IP-adres doorgegeven aan Google Maps. Geef toestemming voor het gebruik van cookies en Google Maps API om onze website voor de volle omvang te kunnen gebruiken.

Niet op de hoogte van de nieuwste stand van de techniek?

Uw browserversie ondersteunt niet alle functies van onze homepage.
Actualiseer uw browser.

Opmerking: Wij maken op deze website cookies aan om u de informatie zo snel en eenvoudig mogelijk te kunnen tonen. Er worden ook cookies door derden aangemaakt, in het bijzonder door Google (diensten: Google Maps, Google Analytics). Uitgebreide informatie hierover vindt u in onze privacyverklaring. Daarnaast gebruiken wij Google Maps om u winkeliers in de buurt te laten zien en betere zoekfuncties te kunnen aanbieden. Hiervoor worden uw locatie en uw IP-adres doorgegeven aan Google Maps. Geef toestemming voor het gebruik van cookies en Google Maps API om onze website in zijn volle omvang te kunnen gebruiken. Meer te weten komen
Ok

Verantwoordelijkheid

Wij werken nu al aan de mobiliteit van morgen en zijn hiermee ook verantwoordelijk voor een leefbare toekomst. Wij blijven hiermee trouw aan onszelf en handelen vanuit overtuiging – binnen een snel groeiende markt.

Wij werken nu al aan de mobiliteit van morgen en zijn hiermee ook verantwoordelijk voor een leefbare toekomst. Wij blijven hiermee trouw aan onszelf en handelen vanuit overtuiging – binnen een snel groeiende markt. Wij stellen ons de vraag of onze huidige manier van handelen ook anders kan. Wij hebben reeds de eerste stappen gezet om ons doel te bereiken. Nu dienen wij nieuwe oplossingen voor de groeiende eisen te vinden en om aan de eisen van de markt te voldoen. Hiervoor moeten wij vaste gewoonten overdenken en andere mensen uitnodigen om samen met ons deze weg in te slaan.

» We zijn onderweg. «

Dr. Sandra Wolf, CEO van Riese & Müller

Vier verantwoordelijkheidsniveaus

Het thema "verantwoordelijkheid" vormt een vast bestanddeel van onze bedrijfsstrategie. Vier verantwoordelijkheidsniveaus vormen de basis van ons zakelijk handelen.

Icon - Cultuur

Cultuur

Creatieve impulsen en ideeën vormen een effectieve product- en bedrijfscultuur in harmonie met de natuur. Verantwoordelijkheid nemen voor een leefbare toekomst.

Icon - Ecologie

Ecologie

Een duurzame energiewinning, het voorkomen van CO2-emissies, ontzien van resources en een zinvol afvalbeheer voor een gezonde wisselwerking tussen ons milieu en het bedrijf.

Icon - Economie

Economie

De efficiënte toepassing van hoogwaardige materialen, het voorkomen van zinloze processen en de inzet van natuurlijke alternatieven voor een milieuvriendelijk productieproces en een duurzame rendabiliteit.

Icon - Sociaal engagement

Sociaal engagement

Sociaal engagement en maatschappelijke ondersteuning als voorwaarde voor een duurzame samenleving. Zinvolle activiteiten en nieuwe werkmodellen waarbij de mens centraal staat.

Icon - Cultuur

Cultuur

Creatieve impulsen en ideeën vormen een effectieve product- en bedrijfscultuur in harmonie met de natuur. Verantwoordelijkheid nemen voor een leefbare toekomst.

Icon - Economie

Economie

De efficiënte toepassing van hoogwaardige materialen, het voorkomen van zinloze processen en de inzet van natuurlijke alternatieven voor een milieuvriendelijk productieproces en een duurzame rendabiliteit.

Icon - Ecologie

Ecologie

Een duurzame energiewinning, het voorkomen van CO2-emissies, ontzien van resources en een zinvol afvalbeheer voor een gezonde wisselwerking tussen ons milieu en het bedrijf.

Icon - Sociaal engagement

Sociaal engagement

Sociaal engagement en maatschappelijke ondersteuning als voorwaarde voor een duurzame samenleving. Zinvolle activiteiten en nieuwe werkmodellen waarbij de mens centraal staat.

In Mühltal begint de verandering

Wij, Riese & Müller, zijn ons ervan bewust dat onze groeiende positie als merk binnen de markt ook een grote verantwoordelijkheid betekent. Niet alleen ten opzichte van onze producten, maar vooral ten opzichte van de natuur, het klimaat, de mens en de maatschappij. Om deze uitdaging aan te gaan, kiezen wij voor een bedrijfscultuur die is gebaseerd op duurzaam denken en handelen. Sterker nog: wij willen ons niet alleen inzetten voor de bescherming van het milieu, maar zelf actief deel uitmaken van een beweging die een verantwoordelijke omgang met onze resources propageert. 

Groene stroom en diversiteit

Dit motto is al op veel plaatsen en bij de uitvoering van talloze projecten en acties binnen het bedrijf verankerd. De bouw van het nieuwe hoofdkantoor in Mühltal is een belangrijke stap binnen dit veranderingsproces. Het gebouw schept de optimale voorwaarden om onze doelen te realiseren en maakt de visie van het merk voor iedereen die er binnenkomt beleefbaar. Het weerspiegelt de innovatiekracht van Riese & Müller, draait volledig op CO2-neutrale energie en biedt onze medewerkers optimale werkomstandigheden.

De ruimten in minimalistische stijl bieden ruimte voor de vrije ontplooiing van gedachten te midden van de natuur. Het hierdoor veranderde werkklimaat maakt een andere denkwijze en ander gedrag mogelijk. Perfecte voorwaarden dus voor onze weg naar een omgeving waarin de verbinding tussen creativiteit en milieubescherming centraal staat binnen ons handelen.

Een teken van verbintenis

Wij geven een signaal af voor een vrijwillige verbintenis. Op basis van onze werkterreinen toont het verbanden aan, zorgt voor oriëntatie en biedt impulsen. Ons "label van verantwoordelijkheid" dient ook als herinnering, want het benadrukt onze verbintenis.

Alle activiteiten met betrekking tot onze ecologische, economische, sociale en culturele verantwoordelijkheid worden gedemonstreerd doordat het een transparante verslaglegging over de naleving van onze principes vormt.
 

1 Actieterrein, 2 Verantwoordelijkheidsniveau, 3 Onze bijdrage