Selecteer uw regio
Please choose a region

Opmerking:

Accepteer onze richtlijnen voor het gebruik van cookies en Google Maps om deze functie te kunnen gebruiken: wij maken op deze website cookies aan om u de informatie zo snel en eenvoudig mogelijk te kunnen tonen. Er worden ook cookies door derden aangemaakt, in het bijzonder door Google (diensten: Google Maps, Google Analytics). Uitgebreide informatie hierover vindt u in onze privacyverklaring. Daarnaast gebruiken wij Google Maps om u winkeliers in de buurt te laten zien en betere zoekfuncties te kunnen aanbieden. Hiervoor worden uw locatie en uw IP-adres doorgegeven aan Google Maps. Geef toestemming voor het gebruik van cookies en Google Maps API om onze website voor de volle omvang te kunnen gebruiken.

Niet op de hoogte van de nieuwste stand van de techniek?

Uw browserversie ondersteunt niet alle functies van onze homepage.
Actualiseer uw browser.

Wij hebben uw toestemming nodig.

Wij gebruiken op deze website cookies, zodat wij u snel en eenvoudig van alle informatie kunnen voorzien. Zie voor uitgebreide informatie hierover ons privacybeleid. U dient het gebruik van cookies en Google Maps te accepteren om onze website volledig te kunnen gebruiken. Wanneer u geen toestemming geeft, worden uitsluitend noodzakelijke alsook veiligheidscookies ingezet. Deze zijn absoluut noodzakelijk voor het gebruik van deze website.

Cookie-instellingen

Hier kunt u uw cookie-instellingen op onze website individueel instellen. Uitgebreide informatie over de afzonderlijke cookies vindt u hieronder en in onze privacyverklaring.

 • Noodzakelijke cookies.

  Wanneer u onze website bezoekt, slaan wij automatisch uw taalinstellingen op om de pagina in uw voorkeurstaal weer te geven. Als u actief tussen land en taal wisselt, wordt ook deze instelling overgenomen. Bovendien worden gekoppelde gegevens die bijvoorbeeld voor het 'My Bike'-gedeelte nodig zijn, websiteoverkoepelend voor de gebruikersherkenning opgeslagen. Hetzelfde geldt voor de informatie of cookies door u worden toegestaan. Als u dat niet wilt, worden deze niet opgeslagen. Zonder deze cookies kunt u onze website echter niet gebruiken.

 • Voor uw veiligheid.

  Om een veilige verzending van formulieren zoals het contactformulier of de registratie te kunnen waarborgen, maken wij gebruik van een zogenoemd csrftoken ter bescherming tegen CSRF-aanvallen (Cross-Site-Request-Forgery). Veiligheidsrelevant is ook de inzet van de cookie "__cfduid". Deze cookie dient voor de identificatie van bezoekers bij gebruik van een gezamenlijk IP-adres en de bevestiging dat het bezoek afkomstig is van een bekend apparaat, ook als u onze website via een mogelijk onveilig netwerk (bijv. op openbare plekken) opvraagt.

 • Voor een optimale gebruikerservaring.

  Om ervoor te zorgen dat wij u bij het zoeken naar een dealer snel kunnen helpen, slaan wij via de cookies uw postcode of andere locatiegegevens (in de vorm van IP-adressen) op, zodat wij de dichtstbijgelegen dealer in uw stad of uw omgeving kunnen aangeven. Bovendien slaan wij via een cookie de bike op die u het laatst hebt bekeken, zodat wij deze bike bij een volgende keer dat u de pagina opvraagt, kunnen weergeven.

 • Voor onze statistiek en verdere ontwikkeling.

  Op onze website worden cookies van derden gebruikt, met name van Google. Wij maken gebruik van Google Analytics om statistische gegevens te verzamelen. Hiervoor wordt een eenduidige ID geregistreerd via welke het gebruikersgedrag op onze website (bezoeksaantallen, verblijfsduur enz.) wordt opgeslagen. Vereist is ook de toestemming voor de deactivering van de Google-tracking voor de betreffende tracking-ID. Bovendien leveren de cookies een bijdrage aan de optimalisatie van de prestaties van de website.

 • Google Maps.

  Om u bij het zoeken naar een dealer zo snel mogelijk van dienst te kunnen zijn en om geografische informatie weer te geven, maken wij gebruik van Google Maps. Via de cookies worden uw locatiegegevens in de vorm van IP-adres, apparaat-ID en locatie van uw gebruikte eindapparaat opgeslagen. Hierdoor kunnen wij de resultaten voor uw stad en omgeving meteen tonen. Hiervoor is uw toestemming voor het gebruik van Google Maps vereist.

Verantwoordelijkheid

Wij werken nu al aan de mobiliteit van morgen en zijn hiermee ook verantwoordelijk voor een leefbare toekomst. Wij blijven hiermee trouw aan onszelf en handelen vanuit overtuiging – binnen een snel groeiende markt.
Wij stellen ons de vraag of onze huidige manier van handelen ook anders kan. Wij hebben reeds de eerste stappen gezet om ons doel te bereiken. Nu dienen wij nieuwe oplossingen voor de groeiende eisen te vinden en om aan de eisen van de markt te voldoen. Hiervoor moeten wij vaste gewoonten overdenken en andere mensen uitnodigen om samen met ons deze weg in te slaan.

Wij werken nu al aan de mobiliteit van morgen en zijn hiermee ook verantwoordelijk voor een leefbare toekomst. Wij blijven hiermee trouw aan onszelf en handelen vanuit overtuiging – binnen een snel groeiende markt. Wij stellen ons de vraag of onze huidige manier van handelen ook anders kan. Wij hebben reeds de eerste stappen gezet om ons doel te bereiken. Nu dienen wij nieuwe oplossingen voor de groeiende eisen te vinden en om aan de eisen van de markt te voldoen. Hiervoor moeten wij vaste gewoonten overdenken en andere mensen uitnodigen om samen met ons deze weg in te slaan.

Verantwoordelijkheidsrapport 02

Ons tweede verantwoordelijkheidsrapport is een volgende belangrijke stap op onze weg om in 2025 het meest duurzame bedrijf in de e-bike industrie te zijn. Samen met onze partners hebben wij ons in 2021 toegespitst op de ontwikkeling van een traceerbare en duurzame toeleveringsketen onder het motto "transparantie" en hebben wij gepleit voor een nieuwe manier van zakendoen bij verenigingen en organisaties.

Lees het rapport (PDF, in het Engels)

 

 

 

 

Vorgaande nummers:
Verantwoordelijkheidsrapport 01 2020 (PDF, in het Engels)

Andere documenten:
Beginselverklaring (PDF)
Code of Conduct (PDF, in het Engels)

Klokkenluider systeem

Wij hebben een klokkenluidersysteem, dat iedereen die betrokken is bij Riese & Müller - of het nu werknemers, klanten, dealers of leveranciers zijn - een instrument geeft om compliance schendingen te melden. Inbreuken kunnen op elk moment gemeld worden aan [email protected].

» We zijn onderweg. «

Dr. Sandra Wolf, CEO van Riese & Müller

Vier verantwoordelijkheidsniveaus

Het thema "verantwoordelijkheid" vormt een vast bestanddeel van onze bedrijfsstrategie. Vier verantwoordelijkheidsniveaus vormen de basis van ons zakelijk handelen.

Icon - Cultuur

Cultuur

Creatieve impulsen en ideeën vormen een effectieve product- en bedrijfscultuur in harmonie met de natuur. Verantwoordelijkheid nemen voor een leefbare toekomst.

Icon - Ecologie

Ecologie

Een duurzame energiewinning, het voorkomen van CO2-emissies, ontzien van resources en een zinvol afvalbeheer voor een gezonde wisselwerking tussen ons milieu en het bedrijf.

Icon - Economie

Economie

De efficiënte toepassing van hoogwaardige materialen, het voorkomen van zinloze processen en de inzet van natuurlijke alternatieven voor een milieuvriendelijk productieproces en een duurzame rendabiliteit.

Icon - Sociaal engagement

Sociaal engagement

Sociaal engagement en maatschappelijke ondersteuning als voorwaarde voor een duurzame samenleving. Zinvolle activiteiten en nieuwe werkmodellen waarbij de mens centraal staat.

Icon - Cultuur

Cultuur

Creatieve impulsen en ideeën vormen een effectieve product- en bedrijfscultuur in harmonie met de natuur. Verantwoordelijkheid nemen voor een leefbare toekomst.

Icon - Economie

Economie

De efficiënte toepassing van hoogwaardige materialen, het voorkomen van zinloze processen en de inzet van natuurlijke alternatieven voor een milieuvriendelijk productieproces en een duurzame rendabiliteit.

Icon - Ecologie

Ecologie

Een duurzame energiewinning, het voorkomen van CO2-emissies, ontzien van resources en een zinvol afvalbeheer voor een gezonde wisselwerking tussen ons milieu en het bedrijf.

Icon - Sociaal engagement

Sociaal engagement

Sociaal engagement en maatschappelijke ondersteuning als voorwaarde voor een duurzame samenleving. Zinvolle activiteiten en nieuwe werkmodellen waarbij de mens centraal staat.

In Mühltal begint de verandering

Wij, Riese & Müller, zijn ons ervan bewust dat onze groeiende positie als merk binnen de markt ook een grote verantwoordelijkheid betekent. Niet alleen ten opzichte van onze producten, maar vooral ten opzichte van de natuur, het klimaat, de mens en de maatschappij. Om deze uitdaging aan te gaan, kiezen wij voor een bedrijfscultuur die is gebaseerd op duurzaam denken en handelen. Sterker nog: wij willen ons niet alleen inzetten voor de bescherming van het milieu, maar zelf actief deel uitmaken van een beweging die een verantwoordelijke omgang met onze resources propageert. 

Groene stroom en diversiteit

Dit motto is al op veel plaatsen en bij de uitvoering van talloze projecten en acties binnen het bedrijf verankerd. De bouw van het nieuwe hoofdkantoor in Mühltal is een belangrijke stap binnen dit veranderingsproces. Het gebouw schept de optimale voorwaarden om onze doelen te realiseren en maakt de visie van het merk voor iedereen die er binnenkomt beleefbaar. Het weerspiegelt de innovatiekracht van Riese & Müller, draait volledig op CO2-neutrale energie en biedt onze medewerkers optimale werkomstandigheden.

De ruimten in minimalistische stijl bieden ruimte voor de vrije ontplooiing van gedachten te midden van de natuur. Het hierdoor veranderde werkklimaat maakt een andere denkwijze en ander gedrag mogelijk. Perfecte voorwaarden dus voor onze weg naar een omgeving waarin de verbinding tussen creativiteit en milieubescherming centraal staat binnen ons handelen.