Selecteer uw regio
Please choose a region

Opmerking:

Accepteer onze richtlijnen voor het gebruik van cookies en Google Maps om deze functie te kunnen gebruiken: wij maken op deze website cookies aan om u de informatie zo snel en eenvoudig mogelijk te kunnen tonen. Er worden ook cookies door derden aangemaakt, in het bijzonder door Google (diensten: Google Maps, Google Analytics). Uitgebreide informatie hierover vindt u in onze privacyverklaring. Daarnaast gebruiken wij Google Maps om u winkeliers in de buurt te laten zien en betere zoekfuncties te kunnen aanbieden. Hiervoor worden uw locatie en uw IP-adres doorgegeven aan Google Maps. Geef toestemming voor het gebruik van cookies en Google Maps API om onze website voor de volle omvang te kunnen gebruiken.

Niet op de hoogte van de nieuwste stand van de techniek?

Uw browserversie ondersteunt niet alle functies van onze homepage.
Actualiseer uw browser.

Wij hebben uw toestemming nodig.

Wij gebruiken op deze website cookies, zodat wij u snel en eenvoudig van alle informatie kunnen voorzien. Zie voor uitgebreide informatie hierover ons privacybeleid. U dient het gebruik van cookies en Google Maps te accepteren om onze website volledig te kunnen gebruiken. Wanneer u geen toestemming geeft, worden uitsluitend noodzakelijke alsook veiligheidscookies ingezet. Deze zijn absoluut noodzakelijk voor het gebruik van deze website.

Cookie-instellingen

Hier kunt u uw cookie-instellingen op onze website individueel instellen. Uitgebreide informatie over de afzonderlijke cookies vindt u hieronder en in onze privacyverklaring.

 • Noodzakelijke cookies.

  Wanneer u onze website bezoekt, slaan wij automatisch uw taalinstellingen op om de pagina in uw voorkeurstaal weer te geven. Als u actief tussen land en taal wisselt, wordt ook deze instelling overgenomen. Bovendien worden gekoppelde gegevens die bijvoorbeeld voor het 'My Bike'-gedeelte nodig zijn, websiteoverkoepelend voor de gebruikersherkenning opgeslagen. Hetzelfde geldt voor de informatie of cookies door u worden toegestaan. Als u dat niet wilt, worden deze niet opgeslagen. Zonder deze cookies kunt u onze website echter niet gebruiken.

 • Voor uw veiligheid.

  Om een veilige verzending van formulieren zoals het contactformulier of de registratie te kunnen waarborgen, maken wij gebruik van een zogenoemd csrftoken ter bescherming tegen CSRF-aanvallen (Cross-Site-Request-Forgery). Veiligheidsrelevant is ook de inzet van de cookie "__cfduid". Deze cookie dient voor de identificatie van bezoekers bij gebruik van een gezamenlijk IP-adres en de bevestiging dat het bezoek afkomstig is van een bekend apparaat, ook als u onze website via een mogelijk onveilig netwerk (bijv. op openbare plekken) opvraagt.

 • Voor een optimale gebruikerservaring.

  Om ervoor te zorgen dat wij u bij het zoeken naar een dealer snel kunnen helpen, slaan wij via de cookies uw postcode of andere locatiegegevens (in de vorm van IP-adressen) op, zodat wij de dichtstbijgelegen dealer in uw stad of uw omgeving kunnen aangeven. Bovendien slaan wij via een cookie de bike op die u het laatst hebt bekeken, zodat wij deze bike bij een volgende keer dat u de pagina opvraagt, kunnen weergeven.

 • Voor onze statistiek en verdere ontwikkeling.

  Op onze website worden cookies van derden gebruikt, met name van Google. Wij maken gebruik van Google Analytics om statistische gegevens te verzamelen. Hiervoor wordt een eenduidige ID geregistreerd via welke het gebruikersgedrag op onze website (bezoeksaantallen, verblijfsduur enz.) wordt opgeslagen. Vereist is ook de toestemming voor de deactivering van de Google-tracking voor de betreffende tracking-ID. Bovendien leveren de cookies een bijdrage aan de optimalisatie van de prestaties van de website.

 • Google Maps.

  Om u bij het zoeken naar een dealer zo snel mogelijk van dienst te kunnen zijn en om geografische informatie weer te geven, maken wij gebruik van Google Maps. Via de cookies worden uw locatiegegevens in de vorm van IP-adres, apparaat-ID en locatie van uw gebruikte eindapparaat opgeslagen. Hierdoor kunnen wij de resultaten voor uw stad en omgeving meteen tonen. Hiervoor is uw toestemming voor het gebruik van Google Maps vereist.

10.000 bomen voor het Darmstädter Wald.

Wij hebben 10.000 klimaatstabiele jonge boompjes voor de herbebossing van kale vlakten in het Darmstädter Wald geschonken. Want iedereen moet inspanningen leveren om de milieuverwoesting door de klimaatverandering tegen te gaan. Met bosinspecteur Hendrik Barthelmes hebben wij over deze gezamenlijke boomplantactie, actuele uitdagingen in de bosbouw en zijn werk als natuurpedagoog met onze leerlingen gesproken.

Hendrik Barthelmes tijdens een boswandeling met onze leerlingen.

Hallo Hendrik! In januari 2022 heeft HessenForst de door ons geschonken jonge boompjes op een 1,3 hectare groot bosoppervlak bij Darmstadt geplant. Kun je ons wat meer over de herbebossingswerkzaamheden vertellen?
In heel Duitsland hebben de bossen te kampen met de afgelopen twee droge jaren. Op veel plaatsen zijn bomen afgestorven, omdat ze door ontbrekend water in de grond en sterke zonnestraling droogteschade hebben opgelopen. Wij van HessenForst hebben het tot onze prioriteit gemaakt om onze inheemse bossen te veranderen in klimaatstabiele gemengde bossen van de toekomst.


Hoeveel bomen ontbreken er momenteel in de bossen van de bosbouwdienst in Darmstadt?
Precieze cijfers ontbreken helaas. Dat ligt onder andere aan het feit dat de droogte in veel gevallen het afsterfproces bij onze bomen pas op gang heeft gebracht. Deze situatie is in sommige bosregio's – bijvoorbeeld in het Darmstädter Westwald – te zien en we staan voor zeer grote uitdagingen.

 

Welke boomsoorten worden nu nieuw geplant?
De keuze voor de te planten boomsoort is altijd afhankelijk van de betreffende locatie. Tegen de achtergrond van de klimaatverandering hebben wij onze hoop momenteel gevestigd op eiken, haagbeuken, lindebomen, douglassparren en elsbessen als het om de herbebossing van de regio gaat. Haagbeuken stellen bijvoorbeeld niet zulke hoge eisen aan de watervoorziening en zijn ook bestand tegen extreme klimatologische omstandigheden. Ook douglassparren kunnen goed tegen droogte. Elsbessen zijn op hun beurt ware wondermiddelen voor de natuurbescherming en biodiversiteit. Deze warmteminnende boomsoort biedt met haar bloesem een geweldige voedselbron voor insecten, maar ook de vruchten worden door veel vogels graag gegeten. Zoals je ziet, zijn er uiteenlopende redenen voor het planten van de betreffende boomsoorten.


Naast de klimaatgerelateerde bosschade hebben de bossen ook last van stormen. In 2018 heeft de storm "Fabienne" grote schade in het Darmstädter Wald veroorzaakt.
Aanvankelijk was ik verdrietig en geschrokken over wat het natuurgeweld had veroorzaakt. Daarna werd het me al snel duidelijk dat door de storm ruimte voor iets nieuws werd geschapen. Ik ben van mening dat je altijd de kansen moet zien die zich door dergelijke gebeurtenissen voordoen. Door het licht dat vanaf dat moment op de bosgrond viel, hebben veel kleine boompjes de kans gekregen om uit te groeien tot net zo imposante bomen als hun voorgangers. Toch staat ons een gigantische taak te wachten.


Een gigantische taak – wat bedoel je precies?
Wij merken nu de eerste gevolgen van de klimaatverandering die wij als mensen mede hebben veroorzaakt. Deze voorbodes hebben reeds verwoestende gevolgen voor onze inheemse ecosystemen. Wij moeten in tijden als deze samenwerken om met verenigde krachten een leefbare omgeving voor de generaties na ons te bewaren. Dat heeft helaas nog niet iedereen begrepen.

Des te belangrijker is het dat reeds enkelen bereid zijn om het goede voorbeeld te geven en zelfs zelf aan de slag te gaan. Dat kan op velerlei manieren: deelname van particulieren aan boomplantacties, bewust consumeren, gebruik van duurzame houtproducten of door de samenwerking tussen de privésector en overheidsinstanties, zoals nu in het geval van Riese & Müller en HessenForst.

Wie bomen plant, denkt aan de lange termijn.

Snelle successen worden bij herbebossing niet behaald. Het resultaat zal pas voor de komende generaties zichtbaar zijn, maar zal een langdurig positief effect hebben. Dit bewustzijn willen wij ook aan onze leerlingen doorgeven. In het najaar van 2021 hebben wij daarom samen met hen en Hendrik Barthelmes een wandeling door het door stormschade getekende bos gemaakt. Zo konden onze leerlingen die dag de complexe wisselwerkingen tussen mens, natuur en klimaat van dichtbij ervaren.


Naast je werk als boswachter ben je ook werkzaam als natuurpedagoog en bied je boswandelingen aan.
Ja, natuureducatie was al een onderdeel van mijn opleiding bosbeheer en mijn voorbereidende stage. Naast vakkennis leren wij boswachters dus ook hoe wij mensen die normaal weinig met het bos en de natuur in aanraking komen, een beter inzicht kunnen geven in de thematiek bos. Wij bieden boswandelingen voor alle leeftijdsgroepen aan, maar richten ons vooral op jonge mensen.


Wil je hier wat meer over vertellen?
Kinderen en jongeren zijn onze toekomst. Als zij al in hun jeugd ontvankelijk worden gemaakt voor de thema's bos, klimaat en milieu, lukt het ons wellicht om de klimaatverandering te stoppen en de wereld leefbaar te houden. Bovendien is het aantoonbaar goed voor de ontwikkeling van jonge mensen als zij in het bos en in de natuur zijn. Als wij er dus in slagen om jongeren binnen het kader van natuureducatieve evenementen voor het bos te enthousiasmeren, is dat niet alleen goed voor het milieu, maar ook voor de jongeren zelf.


Hoe ziet eigenlijk een typische werkdag van een boswachter eruit? Je denkt vaak dat een boswachter de hele dag buiten in het bos is…
(Lachend) Het beeld van een oude man met snor, teckel en een jachtgeweer over de schouder is al lang achterhaald. Boswachters moet je als beheerders van het bos beschouwen. Wij plannen, coördineren en bewaken het bosbeheer. Daaronder vallen de houtoogst, de bewaking van de naleving van de boswetten en de uitvoering en bewaking van de jacht. Maar ook natuureducatie, dus rondleidingen van kleuterscholen, schoolklassen en volwassenen, PR en nog veel meer! Dat levert natuurlijk ook heel wat papierwerk op. Je kunt daarom stellen dat boswachters ongeveer 60 procent van hun werktijd in het bos zijn en ca. 40 procent achter het bureau doorbrengen.


Hartelijk dank voor het gesprek, Hendrik!

 • Over Hendrik Barthelmes

  Hendrik Barthelmes (28) is geboren en getogen in Offenbach am Main. Na zijn studie bosbouw aan de Hogeschool voor bosbouw in Rottenburg am Neckar volgde hij een eenjarige stage in de deelstaat Hessen. Hij was stagiair bij de bosbouwdienst Darmstadt, in het bosdistrict Kranichstein. Hier is Hendrik tegenwoordig verantwoordelijk voor natuureducatie en sponsoring. In oktober 2021 werd hij benoemd tot "Forstoberinspektor", ofwel bosinspecteur.

Plantoppervlak en boswandeling