Selecteer uw regio
Please choose a region

Opmerking:

Accepteer onze richtlijnen voor het gebruik van cookies en Google Maps om deze functie te kunnen gebruiken: wij maken op deze website cookies aan om u de informatie zo snel en eenvoudig mogelijk te kunnen tonen. Er worden ook cookies door derden aangemaakt, in het bijzonder door Google (diensten: Google Maps, Google Analytics). Uitgebreide informatie hierover vindt u in onze privacyverklaring. Daarnaast gebruiken wij Google Maps om u winkeliers in de buurt te laten zien en betere zoekfuncties te kunnen aanbieden. Hiervoor worden uw locatie en uw IP-adres doorgegeven aan Google Maps. Geef toestemming voor het gebruik van cookies en Google Maps API om onze website voor de volle omvang te kunnen gebruiken.

Niet op de hoogte van de nieuwste stand van de techniek?

Uw browserversie ondersteunt niet alle functies van onze homepage.
Actualiseer uw browser.

Wij hebben uw toestemming nodig.

Wij gebruiken op deze website cookies, zodat wij u snel en eenvoudig van alle informatie kunnen voorzien. Zie voor uitgebreide informatie hierover ons privacybeleid. U dient het gebruik van cookies en Google Maps te accepteren om onze website volledig te kunnen gebruiken. Wanneer u geen toestemming geeft, worden uitsluitend noodzakelijke alsook veiligheidscookies ingezet. Deze zijn absoluut noodzakelijk voor het gebruik van deze website.

Cookie-instellingen

Hier kunt u uw cookie-instellingen op onze website individueel instellen. Uitgebreide informatie over de afzonderlijke cookies vindt u hieronder en in onze privacyverklaring.

 • Noodzakelijke cookies.

  Op onze website maken wij gebruik van noodzakelijke en veiligheidsrelevante cookies. Dit zijn cookies die worden gebruikt om het gebruik van de website en het surfen op de website sneller of veiliger te maken en verder speciale functies te garanderen, die absoluut noodzakelijk zijn voor de gebruikelijke bezoeken aan de website en voor uw gebruiksgemak tijdens het surfen. Dergelijke cookies zorgen er bijvoorbeeld voor dat formulieren veilig via onze website kunnen worden verstuurd om te voorkomen dat malafide verzoeken in onze systemen terechtkomen; ze slaan het type scherm of de versie van de website op waartoe u toegang hebt gehad, of ze zorgen ervoor dat een gebruiker in verband wordt gebracht met zijn of haar geboekte diensten, bestelgeschiedenis of digitale winkelwagen. De gegevensverwerking wordt uitgevoerd op basis van art. 6, lid 1 b) AVG. Het gebruik van deze cookies is noodzakelijk om de technische en functionele werking van de website te garanderen in overeenkomst met de wettelijke bepalingen en u in staat te stellen een aankoop te doen of gebruik te maken van de andere aanbiedingen op onze website. Opslagduur: De meeste noodzakelijke en veiligheidsscookies worden automatisch gewist nadat de sessie is verlopen, d.w.z. wanneer de browser wordt gesloten. Sommige van deze cookies worden echter bewaard gedurende een periode van twee jaar.

 • Voor een optimale gebruikerservaring.

  Met uw toestemming gebruiken we verschillende cookies om de gebruikerservaring op onze website te optimaliseren. In het bijzonder gebruiken wij cookies om informatie op te slaan over de producten die u eerder hebt bezocht of die u met andere producten hebt vergeleken. Hierdoor kunnen wij u het laatst bekeken product tonen de volgende keer dat u onze website bezoekt. Opslagduur: De meeste cookies die zijn ingesteld voor de optimalisering van de gebruikerservaring worden automatisch gewist nadat de sessie is verlopen, d.w.z. wanneer de browser wordt gesloten. Sommige van deze cookies worden echter bewaard gedurende een periode van twee jaar. De rechtsgrondslag voor het plaatsen van cookies voor een optimale gebruikerservaring is uw toestemming volgens art. 6, lid 1 a) AVG.

 • Voor onze statistiek en verdere ontwikkeling.

  Deze categorie wordt ook wel Analytics genoemd. Activiteiten zoals het tellen van paginabezoeken, laadsnelheid van pagina's, weigeringspercentage en technologieën die worden gebruikt om toegang te krijgen tot onze site zijn opgenomen in deze categorie.

 • Voor marketing en reclame

  Deze cookies kunnen door externe bedrijven worden gebruikt om een basisprofiel van uw interesses te maken en u relevante advertenties op andere websites te tonen. Ze identificeren uw browser en uw apparaat. Als u besluit deze cookies niet toe te staan, wordt u niet gevolgd door onze gerichte advertenties op andere websites.

10.000 bomen voor het Darmstädter Wald.

Wij hebben 10.000 klimaatstabiele jonge boompjes voor de herbebossing van kale vlakten in het Darmstädter Wald geschonken. Want iedereen moet inspanningen leveren om de milieuverwoesting door de klimaatverandering tegen te gaan. Met bosinspecteur Hendrik Barthelmes hebben wij over deze gezamenlijke boomplantactie, actuele uitdagingen in de bosbouw en zijn werk als natuurpedagoog met onze leerlingen gesproken.

Hendrik Barthelmes tijdens een boswandeling met onze leerlingen.

Hallo Hendrik! In januari 2022 heeft HessenForst de door ons geschonken jonge boompjes op een 1,3 hectare groot bosoppervlak bij Darmstadt geplant. Kun je ons wat meer over de herbebossingswerkzaamheden vertellen?
In heel Duitsland hebben de bossen te kampen met de afgelopen twee droge jaren. Op veel plaatsen zijn bomen afgestorven, omdat ze door ontbrekend water in de grond en sterke zonnestraling droogteschade hebben opgelopen. Wij van HessenForst hebben het tot onze prioriteit gemaakt om onze inheemse bossen te veranderen in klimaatstabiele gemengde bossen van de toekomst.


Hoeveel bomen ontbreken er momenteel in de bossen van de bosbouwdienst in Darmstadt?
Precieze cijfers ontbreken helaas. Dat ligt onder andere aan het feit dat de droogte in veel gevallen het afsterfproces bij onze bomen pas op gang heeft gebracht. Deze situatie is in sommige bosregio's – bijvoorbeeld in het Darmstädter Westwald – te zien en we staan voor zeer grote uitdagingen.

 

Welke boomsoorten worden nu nieuw geplant?
De keuze voor de te planten boomsoort is altijd afhankelijk van de betreffende locatie. Tegen de achtergrond van de klimaatverandering hebben wij onze hoop momenteel gevestigd op eiken, haagbeuken, lindebomen, douglassparren en elsbessen als het om de herbebossing van de regio gaat. Haagbeuken stellen bijvoorbeeld niet zulke hoge eisen aan de watervoorziening en zijn ook bestand tegen extreme klimatologische omstandigheden. Ook douglassparren kunnen goed tegen droogte. Elsbessen zijn op hun beurt ware wondermiddelen voor de natuurbescherming en biodiversiteit. Deze warmteminnende boomsoort biedt met haar bloesem een geweldige voedselbron voor insecten, maar ook de vruchten worden door veel vogels graag gegeten. Zoals je ziet, zijn er uiteenlopende redenen voor het planten van de betreffende boomsoorten.


Naast de klimaatgerelateerde bosschade hebben de bossen ook last van stormen. In 2018 heeft de storm "Fabienne" grote schade in het Darmstädter Wald veroorzaakt.
Aanvankelijk was ik verdrietig en geschrokken over wat het natuurgeweld had veroorzaakt. Daarna werd het me al snel duidelijk dat door de storm ruimte voor iets nieuws werd geschapen. Ik ben van mening dat je altijd de kansen moet zien die zich door dergelijke gebeurtenissen voordoen. Door het licht dat vanaf dat moment op de bosgrond viel, hebben veel kleine boompjes de kans gekregen om uit te groeien tot net zo imposante bomen als hun voorgangers. Toch staat ons een gigantische taak te wachten.


Een gigantische taak – wat bedoel je precies?
Wij merken nu de eerste gevolgen van de klimaatverandering die wij als mensen mede hebben veroorzaakt. Deze voorbodes hebben reeds verwoestende gevolgen voor onze inheemse ecosystemen. Wij moeten in tijden als deze samenwerken om met verenigde krachten een leefbare omgeving voor de generaties na ons te bewaren. Dat heeft helaas nog niet iedereen begrepen.

Des te belangrijker is het dat reeds enkelen bereid zijn om het goede voorbeeld te geven en zelfs zelf aan de slag te gaan. Dat kan op velerlei manieren: deelname van particulieren aan boomplantacties, bewust consumeren, gebruik van duurzame houtproducten of door de samenwerking tussen de privésector en overheidsinstanties, zoals nu in het geval van Riese & Müller en HessenForst.

Wie bomen plant, denkt aan de lange termijn.

Snelle successen worden bij herbebossing niet behaald. Het resultaat zal pas voor de komende generaties zichtbaar zijn, maar zal een langdurig positief effect hebben. Dit bewustzijn willen wij ook aan onze leerlingen doorgeven. In het najaar van 2021 hebben wij daarom samen met hen en Hendrik Barthelmes een wandeling door het door stormschade getekende bos gemaakt. Zo konden onze leerlingen die dag de complexe wisselwerkingen tussen mens, natuur en klimaat van dichtbij ervaren.


Naast je werk als boswachter ben je ook werkzaam als natuurpedagoog en bied je boswandelingen aan.
Ja, natuureducatie was al een onderdeel van mijn opleiding bosbeheer en mijn voorbereidende stage. Naast vakkennis leren wij boswachters dus ook hoe wij mensen die normaal weinig met het bos en de natuur in aanraking komen, een beter inzicht kunnen geven in de thematiek bos. Wij bieden boswandelingen voor alle leeftijdsgroepen aan, maar richten ons vooral op jonge mensen.


Wil je hier wat meer over vertellen?
Kinderen en jongeren zijn onze toekomst. Als zij al in hun jeugd ontvankelijk worden gemaakt voor de thema's bos, klimaat en milieu, lukt het ons wellicht om de klimaatverandering te stoppen en de wereld leefbaar te houden. Bovendien is het aantoonbaar goed voor de ontwikkeling van jonge mensen als zij in het bos en in de natuur zijn. Als wij er dus in slagen om jongeren binnen het kader van natuureducatieve evenementen voor het bos te enthousiasmeren, is dat niet alleen goed voor het milieu, maar ook voor de jongeren zelf.


Hoe ziet eigenlijk een typische werkdag van een boswachter eruit? Je denkt vaak dat een boswachter de hele dag buiten in het bos is…
(Lachend) Het beeld van een oude man met snor, teckel en een jachtgeweer over de schouder is al lang achterhaald. Boswachters moet je als beheerders van het bos beschouwen. Wij plannen, coördineren en bewaken het bosbeheer. Daaronder vallen de houtoogst, de bewaking van de naleving van de boswetten en de uitvoering en bewaking van de jacht. Maar ook natuureducatie, dus rondleidingen van kleuterscholen, schoolklassen en volwassenen, PR en nog veel meer! Dat levert natuurlijk ook heel wat papierwerk op. Je kunt daarom stellen dat boswachters ongeveer 60 procent van hun werktijd in het bos zijn en ca. 40 procent achter het bureau doorbrengen.


Hartelijk dank voor het gesprek, Hendrik!

 • Over Hendrik Barthelmes

  Hendrik Barthelmes (28) is geboren en getogen in Offenbach am Main. Na zijn studie bosbouw aan de Hogeschool voor bosbouw in Rottenburg am Neckar volgde hij een eenjarige stage in de deelstaat Hessen. Hij was stagiair bij de bosbouwdienst Darmstadt, in het bosdistrict Kranichstein. Hier is Hendrik tegenwoordig verantwoordelijk voor natuureducatie en sponsoring. In oktober 2021 werd hij benoemd tot "Forstoberinspektor", ofwel bosinspecteur.

Plantoppervlak en boswandeling