Selecteer uw regio
Please choose a region

Opmerking:

Accepteer onze richtlijnen voor het gebruik van cookies en Google Maps om deze functie te kunnen gebruiken: wij maken op deze website cookies aan om u de informatie zo snel en eenvoudig mogelijk te kunnen tonen. Er worden ook cookies door derden aangemaakt, in het bijzonder door Google (diensten: Google Maps, Google Analytics). Uitgebreide informatie hierover vindt u in onze privacyverklaring. Daarnaast gebruiken wij Google Maps om u winkeliers in de buurt te laten zien en betere zoekfuncties te kunnen aanbieden. Hiervoor worden uw locatie en uw IP-adres doorgegeven aan Google Maps. Geef toestemming voor het gebruik van cookies en Google Maps API om onze website voor de volle omvang te kunnen gebruiken.

Niet op de hoogte van de nieuwste stand van de techniek?

Uw browserversie ondersteunt niet alle functies van onze homepage.
Actualiseer uw browser.

Wij hebben uw toestemming nodig.

Wij gebruiken op deze website cookies, zodat wij u snel en eenvoudig van alle informatie kunnen voorzien. Zie voor uitgebreide informatie hierover ons privacybeleid. U dient het gebruik van cookies en Google Maps te accepteren om onze website volledig te kunnen gebruiken. Wanneer u geen toestemming geeft, worden uitsluitend noodzakelijke alsook veiligheidscookies ingezet. Deze zijn absoluut noodzakelijk voor het gebruik van deze website.

Cookie-instellingen

Hier kunt u uw cookie-instellingen op onze website individueel instellen. Uitgebreide informatie over de afzonderlijke cookies vindt u hieronder en in onze privacyverklaring.

 • Noodzakelijke cookies.

  Op onze website maken wij gebruik van noodzakelijke en veiligheidsrelevante cookies. Dit zijn cookies die worden gebruikt om het gebruik van de website en het surfen op de website sneller of veiliger te maken en verder speciale functies te garanderen, die absoluut noodzakelijk zijn voor de gebruikelijke bezoeken aan de website en voor uw gebruiksgemak tijdens het surfen. Dergelijke cookies zorgen er bijvoorbeeld voor dat formulieren veilig via onze website kunnen worden verstuurd om te voorkomen dat malafide verzoeken in onze systemen terechtkomen; ze slaan het type scherm of de versie van de website op waartoe u toegang hebt gehad, of ze zorgen ervoor dat een gebruiker in verband wordt gebracht met zijn of haar geboekte diensten, bestelgeschiedenis of digitale winkelwagen. De gegevensverwerking wordt uitgevoerd op basis van art. 6, lid 1 b) AVG. Het gebruik van deze cookies is noodzakelijk om de technische en functionele werking van de website te garanderen in overeenkomst met de wettelijke bepalingen en u in staat te stellen een aankoop te doen of gebruik te maken van de andere aanbiedingen op onze website. Opslagduur: De meeste noodzakelijke en veiligheidsscookies worden automatisch gewist nadat de sessie is verlopen, d.w.z. wanneer de browser wordt gesloten. Sommige van deze cookies worden echter bewaard gedurende een periode van twee jaar.

 • Voor een optimale gebruikerservaring.

  Met uw toestemming gebruiken we verschillende cookies om de gebruikerservaring op onze website te optimaliseren. In het bijzonder gebruiken wij cookies om informatie op te slaan over de producten die u eerder hebt bezocht of die u met andere producten hebt vergeleken. Hierdoor kunnen wij u het laatst bekeken product tonen de volgende keer dat u onze website bezoekt. Opslagduur: De meeste cookies die zijn ingesteld voor de optimalisering van de gebruikerservaring worden automatisch gewist nadat de sessie is verlopen, d.w.z. wanneer de browser wordt gesloten. Sommige van deze cookies worden echter bewaard gedurende een periode van twee jaar. De rechtsgrondslag voor het plaatsen van cookies voor een optimale gebruikerservaring is uw toestemming volgens art. 6, lid 1 a) AVG.

 • Voor onze statistiek en verdere ontwikkeling.

  Deze categorie wordt ook wel Analytics genoemd. Activiteiten zoals het tellen van paginabezoeken, laadsnelheid van pagina's, weigeringspercentage en technologieën die worden gebruikt om toegang te krijgen tot onze site zijn opgenomen in deze categorie.

 • Voor marketing en reclame

  Deze cookies kunnen door externe bedrijven worden gebruikt om een basisprofiel van uw interesses te maken en u relevante advertenties op andere websites te tonen. Ze identificeren uw browser en uw apparaat. Als u besluit deze cookies niet toe te staan, wordt u niet gevolgd door onze gerichte advertenties op andere websites.

Christine Vollmer: "De mens staat centraal."

Ter gelegenheid van Internationale Vrouwendag hebben wij met Christine Vollmer, Head of People & Culture, over rolpatronen gesproken - en hoe vrouwen bij Riese & Müller hun eigen weg gaan.

Christine Vollmer, Head of People & Culture, Riese & Müller

Beste Christine, hoe gaat Riese & Müller om met de verbetering van de positie van vrouwen?
Wij vinden het belangrijk dat wij binnen Riese & Müller een omgeving creëren waarin mensen zich kunnen ontwikkelen. De bevordering van vrouwen maakt voor ons deel uit van een uitgebreidere thematiek.  Diversiteit en gelijkheid zijn bovenliggende basiswaarden binnen onze bedrijfscultuur en een centraal bestanddeel van ons personeelsbeleid.

Wat betekent dit concreet voor het individu?
Precies wat ik zeg: wij beschouwen onze medewerkers als individuen met een eigen levensloop, levensstijl, competenties en interesses. Wij willen hen het gevoel geven dat zij bij Riese & Müller zichzelf kunnen zijn en zijn nieuwsgierig naar hun individuele persoonlijkheid. Iedereen krijgt dezelfde kansen. Tegelijkertijd stellen wij aan iedereen dezelfde eisen wat betreft eigen verantwoordelijkheid en persoonlijke ontwikkeling. Daarbij hoort ook de mogelijkheid om het aan te geven als het een keer niet zo lekker loopt. Hiervoor zijn wij permanent in gesprek met onze medewerkers. Sinds 2020 hebben wij een maatschappelijk werker en een psycholoog in dienst die altijd beschikbaar zijn en indien gewenst gericht vakkundige ondersteuning bieden en ontwikkelingstrajecten kunnen aanbieden.

Hoe staat het met vrouwelijke leidinggevenden bij Riese & Müller?
Bij Riese & Müller zijn er veel voorbeelden van vrouwen die binnen het bedrijf in de meest uiteenlopende afdelingen, van productie tot logistiek en administratie, hun eigen weg hebben bewandeld en kunnen terugkijken op een indrukwekkende carrière. Enkelen van hen bekleden nu ook een leidinggevende functie. Zij zijn een geweldig voorbeeld voor alle vrouwelijke collega's die graag verantwoordelijkheid willen nemen en een leidinggevende functie nastreven. Wij willen het aandeel vrouwen op sleutelposities echter nog verder verhogen. Onze visie van leidinggeven op basis van dialoog en waardering levert hier hopelijk een bijdrage aan. Helaas merken wij steeds weer dat vrouwen zichzelf onderschatten en geen verantwoordelijke taken durven over te nemen, hoewel zij wel over het benodigde potentieel beschikken. Ik wil daarom bij dezen alle vrouwen oproepen om in zichzelf te geloven, om in hun eigen ontwikkeling te investeren en om een verantwoordelijke functie binnen het bedrijf over te nemen.

Hoe gaan jullie hiermee om? Hoe willen jullie er toch in slagen om belangrijke functies aan vrouwen over te dragen?
Binnen verantwoordelijke functies zijn voor ons naast alle harde cijfers ook zachte factoren zoals empathie en inlevingsvermogen belangrijk, want die dragen bij aan een gezonde bedrijfscultuur en stellen de mens centraal. Als verschillende leiders op een natuurlijke manier naast elkaar staan en elkaar aanvullen, dan is dat een signaal waardoor mensen worden aangemoedigd om zelf verantwoordelijkheid te nemen. Onze ontwikkelingsprogramma's voor onze medewerkers worden continu doorontwikkeld. Een speciaal hiervoor opgericht team "Learning & Development" werkt permanent aan een modern ontwikkelingsaanbod. Daardoor worden niet alleen de vakkennis en methodische vaardigheden vergroot. De focus licht veeleer op trainingen voor persoonlijkheidsontwikkeling en het nemen van maatschappelijke verantwoordelijkheid. Bovendien houden wij door regelmatige feedbackgesprekken voeling met onze medewerkers en proberen op specifieke situaties te reageren door samen met medewerkers individuele oplossingen voor werk- en randvoorwaarden uit te werken.

Hartelijk dank voor deze interessante inkijk, Christine.

Meningen van medewerkers:


"Bij Riese & Müller krijgen medewerkers veel vertrouwen. Er wordt op vertrouwd dat wij verantwoordelijkheid kunnen nemen, zaken aan kunnen pakken – en daarbij mogen wij ook fouten maken. Ik heb het gevoel dat ik zo word geaccepteerd zoals ik ben en krijg alle mogelijkheden om mijn sterke punten verder te ontwikkelen. Op grond van mijn geslacht heb ik volgens mij geen speciale sterke kanten, maar juist op basis van mijn persoonlijkheid, mijn interesses en mijn ervaringen. Elk mens is uniek en heeft zijn eigen sterke en zwakke punten – ongeacht of je nu een man of een vrouw bent."

Catrin Vollhardt, Team Lead International Sales"Wij hechten zeer aan diversiteit, omdat belangrijke input altijd gebaseerd moet zijn op verschillende visies. Daar zitten geweldige nieuwe ideeën bij. Wij kunnen over veel onderwerpen praten en lachen - we maken kennis met andere culturen en leren hiervan. Hierdoor wordt ons dagelijks werk gevarieerder en vrolijker."

Luana Mares, wielproductie


"Ik ben ervan overtuigd dat er geen geslachtsspecifieke vaardigheden bestaan waardoor je beter bent gekwalificeerd voor een functie binnen People & Culture of de personeelsafdeling. Aan het werk binnen ons gebied waardeer ik onder andere dat verschillende karakters samenkomen die allemaal over bijzondere vaktechnische en persoonlijke eigenschappen beschikken die binnen de afdeling worden ingebracht. Ik waardeer de samenwerking met iedereen. Voor mij persoonlijk geldt: het gaat om de juiste mix!"

Dede Bernadine Sossou, Team Lead Care & Support, People & Culture