Selecteer uw regio
Please choose a region

Opmerking:

Accepteer onze richtlijnen voor het gebruik van cookies en Google Maps om deze functie te kunnen gebruiken: wij maken op deze website cookies aan om u de informatie zo snel en eenvoudig mogelijk te kunnen tonen. Er worden ook cookies door derden aangemaakt, in het bijzonder door Google (diensten: Google Maps, Google Analytics). Uitgebreide informatie hierover vindt u in onze privacyverklaring. Daarnaast gebruiken wij Google Maps om u winkeliers in de buurt te laten zien en betere zoekfuncties te kunnen aanbieden. Hiervoor worden uw locatie en uw IP-adres doorgegeven aan Google Maps. Geef toestemming voor het gebruik van cookies en Google Maps API om onze website voor de volle omvang te kunnen gebruiken.

Niet op de hoogte van de nieuwste stand van de techniek?

Uw browserversie ondersteunt niet alle functies van onze homepage.
Actualiseer uw browser.

Wij hebben uw toestemming nodig.

Wij gebruiken op deze website cookies, zodat wij u snel en eenvoudig van alle informatie kunnen voorzien. Zie voor uitgebreide informatie hierover ons privacybeleid. U dient het gebruik van cookies en Google Maps te accepteren om onze website volledig te kunnen gebruiken. Wanneer u geen toestemming geeft, worden uitsluitend noodzakelijke alsook veiligheidscookies ingezet. Deze zijn absoluut noodzakelijk voor het gebruik van deze website.

Cookie-instellingen

Hier kunt u uw cookie-instellingen op onze website individueel instellen. Uitgebreide informatie over de afzonderlijke cookies vindt u hieronder en in onze privacyverklaring.

 • Noodzakelijke cookies.

  Op onze website maken wij gebruik van noodzakelijke en veiligheidsrelevante cookies. Dit zijn cookies die worden gebruikt om het gebruik van de website en het surfen op de website sneller of veiliger te maken en verder speciale functies te garanderen, die absoluut noodzakelijk zijn voor de gebruikelijke bezoeken aan de website en voor uw gebruiksgemak tijdens het surfen. Dergelijke cookies zorgen er bijvoorbeeld voor dat formulieren veilig via onze website kunnen worden verstuurd om te voorkomen dat malafide verzoeken in onze systemen terechtkomen; ze slaan het type scherm of de versie van de website op waartoe u toegang hebt gehad, of ze zorgen ervoor dat een gebruiker in verband wordt gebracht met zijn of haar geboekte diensten, bestelgeschiedenis of digitale winkelwagen. De gegevensverwerking wordt uitgevoerd op basis van art. 6, lid 1 b) AVG. Het gebruik van deze cookies is noodzakelijk om de technische en functionele werking van de website te garanderen in overeenkomst met de wettelijke bepalingen en u in staat te stellen een aankoop te doen of gebruik te maken van de andere aanbiedingen op onze website. Opslagduur: De meeste noodzakelijke en veiligheidsscookies worden automatisch gewist nadat de sessie is verlopen, d.w.z. wanneer de browser wordt gesloten. Sommige van deze cookies worden echter bewaard gedurende een periode van twee jaar.

 • Voor een optimale gebruikerservaring.

  Met uw toestemming gebruiken we verschillende cookies om de gebruikerservaring op onze website te optimaliseren. In het bijzonder gebruiken wij cookies om informatie op te slaan over de producten die u eerder hebt bezocht of die u met andere producten hebt vergeleken. Hierdoor kunnen wij u het laatst bekeken product tonen de volgende keer dat u onze website bezoekt. Opslagduur: De meeste cookies die zijn ingesteld voor de optimalisering van de gebruikerservaring worden automatisch gewist nadat de sessie is verlopen, d.w.z. wanneer de browser wordt gesloten. Sommige van deze cookies worden echter bewaard gedurende een periode van twee jaar. De rechtsgrondslag voor het plaatsen van cookies voor een optimale gebruikerservaring is uw toestemming volgens art. 6, lid 1 a) AVG.

 • Voor onze statistiek en verdere ontwikkeling.

  Deze categorie wordt ook wel Analytics genoemd. Activiteiten zoals het tellen van paginabezoeken, laadsnelheid van pagina's, weigeringspercentage en technologieën die worden gebruikt om toegang te krijgen tot onze site zijn opgenomen in deze categorie.

 • Voor marketing en reclame

  Deze cookies kunnen door externe bedrijven worden gebruikt om een basisprofiel van uw interesses te maken en u relevante advertenties op andere websites te tonen. Ze identificeren uw browser en uw apparaat. Als u besluit deze cookies niet toe te staan, wordt u niet gevolgd door onze gerichte advertenties op andere websites.

De toekomst van de mobiliteit - een maatschappelijke uitdaging

door Heiko Müller

De vraag wat de toekomst voor de mobiliteit zal brengen, houdt veel mensen bezig - politici, economen, wetenschappers, stadsplanners, autoproducenten, fietsfabrikanten, sharing-aanbieders. En zo kunnen we nog wel even doorgaan. Minstens net zo uiteenlopend zijn de belangen die daarmee gemoeid zijn.

Heiko Müller

Mobiliteit is een van de bepalende factoren voor de positieve ontwikkeling van moderne maatschappijen. In de laatste decennia zijn de lasten die door ons mobiele leven zijn ontstaan echter steeds zwaarder geworden. Globalisering en verstedelijking veroorzaken steeds meer verkeersproblemen in de binnensteden, evenals sterke fijnstofvervuiling door uitlaatgassen. Heeft een dergelijke mobiliteit wel toekomst? Mobiliteit is toekomstbestendig wanneer deze duurzaam, emissievrij en vooral NOx-reducerend is, en de mens in zijn leefomgeving centraal stelt. Dat gebeurt niet automatisch, maar vooral door nieuwe infrastructurele planning die de mensen helpt de zaken anders te zien. De fiets heeft daarbij altijd al een centrale rol gespeeld. Dat dit ook in de toekomst zo zal zijn, tonen talrijke voorbeelden nu al aan. Een veelzeggend voorbeeld is Kopenhagen - met een aandeel van meer dan 60 procent fietsers de meest fietsvriendelijke stad ter wereld. Aan Kopenhagen kunnen we een voorbeeld nemen als het gaat om rekening houden met de behoeften van mensen bij planningen. Het doel van alle concepten moet altijd een veilige verplaatsing van de mens in de stad zijn. Een vereiste daarvoor is dat iedere verkeersdeelnemer zijn eigen ruimte heeft en zich daardoor veilig en snel door de stad kan bewegen.

Meer ruimte voor nieuwe mobiliteitsoplossingen in de stad is slechts een van de vele bouwstenen om een maatschappelijke verandering te realiseren. Ook concepten zoals duurzame bike-sharing-projecten kunnen bijdragen aan het verminderen van autoverkeer in de stedelijke ruimte. Een vlaggenschipproject dat de steden van veel autoverkeer bevrijdt en zo de leefkwaliteit in de binnenstad verbetert, is te vinden in Zwitserland. De Zwitserse aanbieder carvelo2go heeft een huursysteem voor e-cargo-bikes in het leven geroepen en zal vóór eind 2019 een e-cargo-bikevloot van meer dan 300 Riese & Müller Packster 60-modellen op de weg hebben. Het systeem werkt bovendien heel eenvoudig. De gebruikers registreren zichzelf via de website van carvelo2go en kunnen daar ook direct een e-bike boeken voor een zelf te bepalen periode. De e-cargo-bike kan dan bij de dichtstbijzijnde bakker, een café of ook bij deelnemende winkeliers worden afgehaald en voor boodschappen, goederentransport of een gezinsuitje naar een meer of een park worden gebruikt. De Zwitserse automobielclub TCS, wiens mobiliteitsacademie streeft naar de stimulering en ontwikkeling van toekomstgerichte en duurzame mobiliteitsvormen, is een van de supporters van het sharing-initiatief. Concepten als carvelo2go ontlasten de steden aantoonbaar, omdat ze een echt alternatief voor de auto vormen. Minder autoritten zorgen voor een beter klimaat, minder files en minder parkeerproblemen. Bij Riese & Müller willen wij actief bijdragen aan de ontwikkeling van nieuwe en duurzame mobiliteitsconcepten voor stedelijke behoeften, waarin de e-bike een centrale rol speelt en de auto grotendeels overbodig is.

Ook bedrijven kunnen bijdragen aan de stimulering van een nieuwe en duurzame mobiliteit. Onderzoeken tonen aan dat werknemers die met de fiets naar hun werk komen, aanzienlijk minder vaak ziek zijn dan collega's die met andere vervoersmiddelen reizen. Met behulp van verschillende programma's kunnen bedrijven het hun medewerkers op een relatief eenvoudige manier gemakkelijker maken om voor een e-bike te kiezen. Bij Riese & Müller hebben we al lang geleden een dergelijke aanbieding voor onze werknemers ingevoerd. Al na korte tijd konden wij vaststellen dat veel van hen de tweede auto van het gezin vervingen door een e-cargo-bike. Door het gebruik neemt het drukke verkeer in steden duidelijk af en daardoor wordt de CO2-belasting aanzienlijk lager. Bedrijven kunnen hun werknemers door verschillende programma's gemakkelijk toegang tot e-bikes verschaffen. Zo kunnen ze tegelijkertijd iets voor de gezondheid van hun medewerkers doen en het verkeersvolume duidelijk verlagen. De e-bike biedt daarbij in het bijzonder het voordeel dat ook langere afstanden van en naar het werk zonder stress en comfortabel kunnen worden afgelegd. Verandering is dus niet alleen de verantwoordelijkheid van de politiek. Maar de politiek moet wel goede randvoorwaarden creëren en daarmee de samenleving stimuleren om dingen anders te bekijken. Hierbij is de reeds eerder genoemde aanleg van een betere en veilige verkeersinfrastructuur voor fietsers essentieel.