Selecteer uw regio
Please choose a region

Opmerking:

Accepteer onze richtlijnen voor het gebruik van cookies en Google Maps om deze functie te kunnen gebruiken: wij maken op deze website cookies aan om u de informatie zo snel en eenvoudig mogelijk te kunnen tonen. Er worden ook cookies door derden aangemaakt, in het bijzonder door Google (diensten: Google Maps, Google Analytics). Uitgebreide informatie hierover vindt u in onze privacyverklaring. Daarnaast gebruiken wij Google Maps om u winkeliers in de buurt te laten zien en betere zoekfuncties te kunnen aanbieden. Hiervoor worden uw locatie en uw IP-adres doorgegeven aan Google Maps. Geef toestemming voor het gebruik van cookies en Google Maps API om onze website voor de volle omvang te kunnen gebruiken.

Niet op de hoogte van de nieuwste stand van de techniek?

Uw browserversie ondersteunt niet alle functies van onze homepage.
Actualiseer uw browser.

Wij hebben uw toestemming nodig.

Wij gebruiken op deze website cookies, zodat wij u snel en eenvoudig van alle informatie kunnen voorzien. Zie voor uitgebreide informatie hierover ons privacybeleid. U dient het gebruik van cookies en Google Maps te accepteren om onze website volledig te kunnen gebruiken. Wanneer u geen toestemming geeft, worden uitsluitend noodzakelijke alsook veiligheidscookies ingezet. Deze zijn absoluut noodzakelijk voor het gebruik van deze website.

Cookie-instellingen

Hier kunt u uw cookie-instellingen op onze website individueel instellen. Uitgebreide informatie over de afzonderlijke cookies vindt u hieronder en in onze privacyverklaring.

 • Noodzakelijke cookies.

  Wanneer u onze website bezoekt, slaan wij automatisch uw taalinstellingen op om de pagina in uw voorkeurstaal weer te geven. Als u actief tussen land en taal wisselt, wordt ook deze instelling overgenomen. Bovendien worden gekoppelde gegevens die bijvoorbeeld voor het 'My Bike'-gedeelte nodig zijn, websiteoverkoepelend voor de gebruikersherkenning opgeslagen. Hetzelfde geldt voor de informatie of cookies door u worden toegestaan. Als u dat niet wilt, worden deze niet opgeslagen. Zonder deze cookies kunt u onze website echter niet gebruiken.

 • Voor uw veiligheid.

  Om een veilige verzending van formulieren zoals het contactformulier of de registratie te kunnen waarborgen, maken wij gebruik van een zogenoemd csrftoken ter bescherming tegen CSRF-aanvallen (Cross-Site-Request-Forgery). Veiligheidsrelevant is ook de inzet van de cookie "__cfduid". Deze cookie dient voor de identificatie van bezoekers bij gebruik van een gezamenlijk IP-adres en de bevestiging dat het bezoek afkomstig is van een bekend apparaat, ook als u onze website via een mogelijk onveilig netwerk (bijv. op openbare plekken) opvraagt.

 • Voor een optimale gebruikerservaring.

  Om ervoor te zorgen dat wij u bij het zoeken naar een dealer snel kunnen helpen, slaan wij via de cookies uw postcode of andere locatiegegevens (in de vorm van IP-adressen) op, zodat wij de dichtstbijgelegen dealer in uw stad of uw omgeving kunnen aangeven. Bovendien slaan wij via een cookie de bike op die u het laatst hebt bekeken, zodat wij deze bike bij een volgende keer dat u de pagina opvraagt, kunnen weergeven.

 • Voor onze statistiek en verdere ontwikkeling.

  Op onze website worden cookies van derden gebruikt, met name van Google. Wij maken gebruik van Google Analytics om statistische gegevens te verzamelen. Hiervoor wordt een eenduidige ID geregistreerd via welke het gebruikersgedrag op onze website (bezoeksaantallen, verblijfsduur enz.) wordt opgeslagen. Vereist is ook de toestemming voor de deactivering van de Google-tracking voor de betreffende tracking-ID. Bovendien leveren de cookies een bijdrage aan de optimalisatie van de prestaties van de website.

 • Google Maps.

  Om u bij het zoeken naar een dealer zo snel mogelijk van dienst te kunnen zijn en om geografische informatie weer te geven, maken wij gebruik van Google Maps. Via de cookies worden uw locatiegegevens in de vorm van IP-adres, apparaat-ID en locatie van uw gebruikte eindapparaat opgeslagen. Hierdoor kunnen wij de resultaten voor uw stad en omgeving meteen tonen. Hiervoor is uw toestemming voor het gebruik van Google Maps vereist.

"Diversiteit is een schat."

Isabell Eberlein doet er alles aan om ervoor te zorgen dat de stem van vrouwen een duurzame stempel op de bikebranche drukt. Voor dit doel heeft zij samen met talloze partners en ondersteuners, waaronder dr. Sandra Wolf, CEO van Riese & Müller, het initiatief "Women in Cycling" opgericht. Dit is een portret van een belangrijke speler binnen de branche die ervan overtuigd is dat iets goeds alleen op basis van verschillende perspectieven kan ontstaan.

Het begon allemaal tijdens haar studie in Amsterdam: Isabell Eberlein was enthousiast over het dagelijkse leven in de metropool met een goede infrastructuur en een uitgesproken mobiliteitscultuur. "In Amsterdam heb je het niet over 'mobiliteit' – het gaat er gewoon om dat iedereen zich op een praktische manier kan voortbewegen. Iedereen fietst. En iedereen draagt gewone kleding en geen speciale wielerkleding."

 • Meer over Isabell Eberlein

  Omweg via het spoorwegnet

  igenlijk heeft de politieke wetenschapster moeite met economische onderwerpen, maar kwam desondanks "in de industrie" terecht. Haar professionele loopbaan begon in de start-up-scene op het gebied van openbaar vervoer. Hier maakte zij kennis met alle facetten van de mobilieitssector. Isabell merkte echter snel op "dat de processen binnen het openbaar vervoer zeer traag verliepen. En daarvoor ben ik gewoon te ongeduldig."

  In 2015 ging ze naar Berlijn. Toen ontstond ook de vereniging Changing Cities e. V. die in juni 2016 met meer dan 100.000 handtekeningen het burgerinitiatief over een fietsreferendum aanvroeg en vandaag de dag in heel Duitsland fietsreferenda coördineert. "Ik werd aangestoken door het gevoel van verandering en ik dacht dat we op die manier ook in Duitsland een Nederlandse situatie konden creëren." Tegelijkertijd groeide de behoefte naar een baan die beter aansloot op haar persoonlijke interesses. In haar nieuwe functie als mobiliteitsadviseur bij bicicli GmbH kwam ze al dichter bij haar ideaal.


  "Kijken naar het grotere geheel."

  "In het managementteam van Velokonzept heb ik nu mijn plek gevonden. Wij zijn een agentschap en bieden een platform dat uiteenlopende mensen samenbrengt, bijvoorbeeld uit de politiek en de industrie."

  Hiervoor organiseren Isabell Eberlein en haar team evenementen of gebruiken community's zoals Bikebrainpool. "Het mooie aan mijn functie is dat ik kan kijken naar het grotere geheel." Ze heeft zodoende geleerd: "De infrastructuur is belangrijk. Maar vaak is er ook een cultuuromslag nodig. Er kan alleen iets veranderen als mensen hun gewoonten aanpassen."

Een ruimere kijk op #Diversity

Naast haar functie als bedrijfsleidster van Velokonzept is Isabell Eberlein tegenwoordig ook binnen de vereniging Changing Cities e. V. actief. Zij houdt zich bezig met de onderlinge koppeling van alle fietsreferenda in Duitsland. Vooral lokaal, in haar Berlijnse wijk Friedrichshain-Kreuzberg, zet zij zich in voor thema's rond "vrouwen en de fiets". Zo heeft zij in 2019 voor het eerst een volledig vrouwelijk panel binnen de fietsbranche samengebracht en naar aanleiding van Internationale Vrouwendag – een feestdag in Berlijn – de "Purple Ride" ondersteund om de feministische scene met de fietsscene te koppelen.

"Diversiteit is een sleutelbegrip voor de branche – of je het nu vanuit een politiek, economisch of maatschappelijk oogpunt bekijkt. Hierachter gaat de vraag schuil: hoe kunnen wij nieuwe groepen bereiken? Ik vind het belangrijk om het vrouwenthema aan te spreken, maar we moeten een ruimere kijk hebben. Het gaat ook om leeftijd en herkomst."

 • "Andere groepen mobiliseren hun leden anders."

  Isabell herinnert zich aan een projectweek die zij op een school in de Berlijnse wijk Neukölln had georganiseerd. "De leerlingen konden kiezen uit de gaafste fietsen – maar allemaal vonden ze fietsen maar vermoeiend en vonden dat ze op een fiets voor schut stonden." Hier moet dus aan perspectieven worden gewerkt. Niet alleen vragen stellen, maar ook inzichten en ervaringen bieden, bijvoorbeeld via een stage of dergelijke.

  Een fundamentele vraag is hoe er contact kan worden gemaakt met andere community's. Isabell werkt samen met de organisatrice van een Turkse community en heeft geleerd: "Je moet bruggen bouwen. Hoe kan ik als Duitse vrouw nou weten wat een islamitische vrouw of een islamitisch meisje of een islamitische tiener belangrijk vindt?"

  Andere groepen mobiliseren hun leden heel anders dan je misschien zou denken. Bijvoorbeeld veel minder via politieke onderwerpen, maar met de focus op gezamenlijke activiteiten.

Iets goeds kan alleen op basis van verschillende perspectieven ontstaan.

Een gedachte-experiment: de ontwikkeling van een spraakbesturing. Stel je een team van ontwikkelaars voor dat uitsluitend uit mannen bestaat. De dag van de productpresentatie is aangebroken. Een vrouw komt de ruimte binnen, ze zegt iets – en het apparaat herkent haar stem niet. Omdat het gewoonweg niet met een vrouwenstem werd getest. "Omgekeerd zou het net zo zijn, als alleen vrouwen de spraakherkenning hadden ontwikkeld", vermoedt Isabell Eberlein.

"Dat kun je doortrekken tot in de infrastructuur van steden: die zijn meestal afgestemd op de behoeften van een bepaald type man: de forens. Met andere deeltrajecten, de 'mobility of care', wordt tegenwoordig nog te weinig rekening gehouden. Er ontbreken wegen en stallingsmogelijkheden als het alledaagse leven uit korte stops en etappes bestaat – bijvoorbeeld van de bakker naar de apotheek en dan pas naar het werk, later naar huis en weer naar de muziekschool."

Bovendien is aangetoond dat vrouwen doorgaans minder risico nemen. De aanwezigheid van vrouwen in het wegverkeer geldt daarom als een indicator voor een veilige infrastructuur.
"Juist voor de fiets als universeel vervoersmiddel zouden deze verschillende perspectieven moeten worden bekeken. Dat wil zeggen dat vrouwen ook belangrijke functies moeten krijgen en hier hun stempel op zouden moeten drukken."

Februari 2021: Women in Cycling (WIC) is een initiatief dat alle vrouwen bij elkaar wil brengen die in de fietsbranche werkzaam zijn – wereldwijd. Het doel is een veelzijdige, inclusieve fietssector die gelijke kansen bevordert en er een bijdrage aan levert dat het potentieel van de fiets als verkeersmiddel volledig wordt benut.

Centraal staat het oprichten van een netwerk, de uitwisseling van meningen en ervaringen alsook het scheppen van een platform en structuren voor de samenwerking aan projecten en initiatieven. Belangrijke tools zijn het nieuwe Expertise Portal en een LinkedIn-groep voor de uitwisseling, maar ook voor vacatures of de zoektocht naar vrouwelijke experts.

"Zo kan bijvoorbeeld een Duitse bedrijfsleidster in contact komen met een Nederlandse wetenschapster die onderzoek doet naar nieuwe materialen, en zo rekening houden met de inschatting van vertegenwoordigers uit de maatschappij", aldus Isabell Eberlein.

 • Meer over WIC

  Brompton-baas Butler-Adams: "Waar zijn de vrouwen?"

  Tijdens de Eurobike 2019, een gerenommeerde beurs van de fietsindustrie, nam Isabell Eberlein aan een evenement deel. En stond ineens in een ruimte vol mannen.

  "Van de 300 deelnemers waren er misschien 10 vrouw. Logischerwijs stelde de spreker, Will Butler-Adams, CEO van Brompton, de vraag: "Waar zijn de vrouwen? Waarom zijn zij hier niet vertegenwoordigd?" Door zijn positie had dit echt effect. Wij moesten handelen." Meteen na het evenement ging Isabell Eberlein op de andere vrouwen af en ze kregen een idee.

  De initiatiefneemsters voor het WIC-initiatief in samenwerking met de Confederation of the European Bicycle Industries (CONEBI):

  • Isabell Eberlein, Velokonzept
  • Lauha Fried, Cycling Industries of Europe (CIE)
  • Florence Grégoire, European Cyclists‘ Federation (ECF)
  • Angela van der Kloof, Mobycon